BAND/USDT
Bán 1.2870
Chênh lệch Chênh lệch0.0330
Mua 1.3200
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAND/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 1.3370 -0.0010 -0.07% 1.3380 1.3410 1.2100
Jun 28, 2022 1.3380 -0.1110 -7.66% 1.4490 1.4700 1.1700
Jun 27, 2022 1.4480 0.0140 0.98% 1.4340 1.5149 1.4120
Jun 26, 2022 1.4340 -0.1090 -7.06% 1.5430 1.6060 1.4290
Jun 25, 2022 1.5420 0.0351 2.33% 1.5069 1.6500 1.4630
Jun 24, 2022 1.5060 0.0720 5.02% 1.4340 1.5480 1.4220
Jun 23, 2022 1.4330 0.0650 4.75% 1.3680 1.4690 1.3630
Jun 22, 2022 1.3670 -0.0670 -4.67% 1.4340 1.4610 1.3590
Jun 21, 2022 1.4350 0.0050 0.35% 1.4300 1.5620 1.4090
Jun 20, 2022 1.4300 0.0461 3.33% 1.3839 1.5300 1.3190
Jun 19, 2022 1.3830 0.0940 7.29% 1.2890 1.3980 1.2230
Jun 18, 2022 1.2890 -0.0780 -5.71% 1.3670 1.3959 1.1790
Jun 17, 2022 1.3690 0.0190 1.41% 1.3500 1.4520 1.3330
Jun 16, 2022 1.3490 -0.2260 -14.35% 1.5750 1.5970 1.3080
Jun 15, 2022 1.5710 0.1180 8.12% 1.4530 1.5860 1.2509
Jun 14, 2022 1.4540 0.1330 10.07% 1.3210 1.5160 1.2010
Jun 13, 2022 1.2780 -0.1360 -9.62% 1.4140 1.4630 1.2050
Jun 12, 2022 1.4150 -0.3570 -20.15% 1.7720 1.8000 1.4150
Jun 11, 2022 1.7680 -0.1120 -5.96% 1.8800 2.1429 1.7390
Jun 10, 2022 1.8790 -0.1340 -6.66% 2.0130 2.1269 1.8030