BAND/USD
Bán 1.3615
Chênh lệch Chênh lệch0.0268
Mua 1.3883
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAND/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 1.3858 -0.0579 -4.01% 1.4437 1.4657 1.3688
Jun 27, 2022 1.4437 0.0149 1.04% 1.4288 1.5108 1.4078
Jun 26, 2022 1.4298 -0.1083 -7.04% 1.5381 1.6009 1.4249
Jun 25, 2022 1.5371 0.0352 2.34% 1.5019 1.6446 1.4582
Jun 24, 2022 1.5009 0.0717 5.02% 1.4292 1.5428 1.4172
Jun 23, 2022 1.4282 0.0651 4.78% 1.3631 1.4638 1.3581
Jun 22, 2022 1.3621 -0.0670 -4.69% 1.4291 1.4556 1.3541
Jun 21, 2022 1.4301 0.0055 0.39% 1.4246 1.5567 1.4044
Jun 20, 2022 1.4253 0.0460 3.34% 1.3793 1.5251 1.3145
Jun 19, 2022 1.3783 0.0941 7.33% 1.2842 1.3935 1.2184
Jun 18, 2022 1.2842 -0.0789 -5.79% 1.3631 1.3909 1.1745
Jun 17, 2022 1.3641 0.0193 1.44% 1.3448 1.4464 1.3278
Jun 16, 2022 1.3438 -0.2219 -14.17% 1.5657 1.5917 1.3029
Jun 15, 2022 1.5655 0.1160 8.00% 1.4495 1.5805 1.2460
Jun 14, 2022 1.4494 0.1316 9.99% 1.3178 1.5126 1.1982
Jun 13, 2022 1.2750 -0.1353 -9.59% 1.4103 1.4591 1.2022
Jun 12, 2022 1.4114 -0.3555 -20.12% 1.7669 1.7949 1.4114
Jun 11, 2022 1.7629 -0.1115 -5.95% 1.8744 2.1367 1.7342
Jun 10, 2022 1.8734 -0.1328 -6.62% 2.0062 2.1198 1.7973
Jun 9, 2022 2.0092 0.3518 21.23% 1.6574 2.5639 1.6285