3988
Bán 2.544
Chênh lệch Chênh lệch0.062
Mua 2.606

Giao dịch Bank of China Limited - biểu đồ giá 3988

Bán 2.544
Chênh lệch Chênh lệch0.062
Mua 2.606
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

3988 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.544 0.030 1.19% 2.514 2.554 2.504
Sep 29, 2022 2.504 -0.010 -0.40% 2.514 2.564 2.495
Sep 28, 2022 2.524 -0.050 -1.94% 2.574 2.584 2.524
Sep 27, 2022 2.594 -0.019 -0.73% 2.613 2.633 2.594
Sep 26, 2022 2.623 -0.020 -0.76% 2.643 2.643 2.623
Sep 23, 2022 2.653 0.020 0.76% 2.633 2.653 2.633
Sep 22, 2022 2.643 0.010 0.38% 2.633 2.643 2.633
Sep 21, 2022 2.653 0.000 0.00% 2.653 2.663 2.653
Sep 20, 2022 2.663 0.010 0.38% 2.653 2.663 2.653
Sep 19, 2022 2.653 0.010 0.38% 2.643 2.663 2.643
Sep 16, 2022 2.653 0.010 0.38% 2.643 2.653 2.643
Sep 15, 2022 2.653 0.000 0.00% 2.653 2.663 2.653
Sep 14, 2022 2.663 -0.010 -0.37% 2.673 2.683 2.663
Sep 13, 2022 2.683 -0.010 -0.37% 2.693 2.712 2.683
Sep 9, 2022 2.693 0.020 0.75% 2.673 2.702 2.663
Sep 8, 2022 2.663 0.000 0.00% 2.663 2.673 2.663
Sep 7, 2022 2.673 0.000 0.00% 2.673 2.683 2.663
Sep 6, 2022 2.663 -0.030 -1.11% 2.693 2.702 2.663
Sep 5, 2022 2.683 0.010 0.37% 2.673 2.693 2.673
Sep 2, 2022 2.693 -0.019 -0.70% 2.712 2.712 2.693