BZUN
Bán 4.40
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 4.47

Giao dịch Baozun Inc. - biểu đồ giá BZUN

Bán 4.40
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 4.47
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BZUN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 30, 2022 4.32 0.35 8.82% 3.97 4.53 3.96
Nov 29, 2022 3.97 -0.18 -4.34% 4.15 4.15 3.89
Nov 28, 2022 4.14 0.14 3.50% 4.00 4.34 4.00
Nov 25, 2022 3.99 0.05 1.27% 3.94 4.04 3.87
Nov 23, 2022 4.09 0.09 2.25% 4.00 4.16 3.98
Nov 22, 2022 3.99 0.09 2.31% 3.90 4.04 3.88
Nov 21, 2022 4.05 -0.03 -0.74% 4.08 4.09 3.91
Nov 18, 2022 4.19 -0.29 -6.47% 4.48 4.55 4.06
Nov 17, 2022 4.57 0.57 14.25% 4.00 4.79 3.99
Nov 16, 2022 4.15 -0.16 -3.71% 4.31 4.38 4.10
Nov 15, 2022 4.36 0.22 5.31% 4.14 4.46 4.11
Nov 14, 2022 3.91 -0.09 -2.25% 4.00 4.08 3.57
Nov 11, 2022 3.94 0.06 1.55% 3.88 4.00 3.85
Nov 10, 2022 3.71 0.03 0.82% 3.68 3.82 3.64
Nov 9, 2022 3.41 -0.55 -13.89% 3.96 3.98 3.39
Nov 8, 2022 4.08 -0.02 -0.49% 4.10 4.15 3.99
Nov 7, 2022 4.18 -0.09 -2.11% 4.27 4.36 4.15
Nov 4, 2022 4.19 -0.08 -1.87% 4.27 4.27 4.09
Nov 3, 2022 3.96 0.11 2.86% 3.85 4.15 3.76
Nov 2, 2022 3.99 -0.05 -1.24% 4.04 4.14 3.91