BARC
Bán 1.4580
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 1.4640

Giao dịch Barclays PLC - biểu đồ giá BARC

Bán 1.4580
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 1.4640
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BARC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.4580 0.0170 1.18% 1.4410 1.4725 1.4375
Sep 29, 2022 1.4400 -0.0515 -3.45% 1.4915 1.4970 1.4245
Sep 28, 2022 1.5045 -0.0405 -2.62% 1.5450 1.5450 1.4620
Sep 27, 2022 1.5535 -0.0470 -2.94% 1.6005 1.6190 1.5520
Sep 26, 2022 1.6000 0.0065 0.41% 1.5935 1.6165 1.5630
Sep 23, 2022 1.6085 -0.0430 -2.60% 1.6515 1.6705 1.6030
Sep 22, 2022 1.6930 0.0540 3.29% 1.6390 1.7025 1.6390
Sep 21, 2022 1.6710 -0.0345 -2.02% 1.7055 1.7205 1.6470
Sep 20, 2022 1.7050 -0.0075 -0.44% 1.7125 1.7400 1.6995
Sep 16, 2022 1.7060 -0.0005 -0.03% 1.7065 1.7310 1.7020
Sep 15, 2022 1.7185 0.0230 1.36% 1.6955 1.7225 1.6930
Sep 14, 2022 1.6955 -0.0200 -1.17% 1.7155 1.7245 1.6870
Sep 13, 2022 1.7155 -0.0215 -1.24% 1.7370 1.7550 1.7125
Sep 12, 2022 1.7355 0.0630 3.77% 1.6725 1.7485 1.6725
Sep 9, 2022 1.6880 0.0285 1.72% 1.6595 1.6965 1.6495
Sep 8, 2022 1.6595 0.0190 1.16% 1.6405 1.6695 1.6255
Sep 7, 2022 1.6405 -0.0355 -2.12% 1.6760 1.6760 1.6325
Sep 6, 2022 1.6765 0.0185 1.12% 1.6580 1.7130 1.6580
Sep 5, 2022 1.6585 0.0220 1.34% 1.6365 1.6645 1.6320
Sep 2, 2022 1.6800 0.0690 4.28% 1.6110 1.6860 1.6110