BAT/USD
Bán 0.38037
Chênh lệch Chênh lệch0.00360
Mua 0.38397
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.38707 0.00018 0.05% 0.38689 0.40487 0.38101
Jun 27, 2022 0.38697 -0.00561 -1.43% 0.39258 0.41042 0.37826
Jun 26, 2022 0.39264 -0.03654 -8.51% 0.42918 0.43262 0.38949
Jun 25, 2022 0.42918 -0.00403 -0.93% 0.43321 0.43842 0.40292
Jun 24, 2022 0.43314 0.02965 7.35% 0.40349 0.44088 0.40349
Jun 23, 2022 0.40349 0.04100 11.31% 0.36249 0.40777 0.36018
Jun 22, 2022 0.36237 -0.00869 -2.34% 0.37106 0.39239 0.35199
Jun 21, 2022 0.37106 0.01267 3.54% 0.35839 0.40305 0.35609
Jun 20, 2022 0.35828 0.02012 5.95% 0.33816 0.38575 0.33400
Jun 19, 2022 0.33808 0.02761 8.89% 0.31047 0.34345 0.29364
Jun 18, 2022 0.30998 -0.02574 -7.67% 0.33572 0.33819 0.28962
Jun 17, 2022 0.33571 0.01675 5.25% 0.31896 0.34433 0.30866
Jun 16, 2022 0.32044 -0.04002 -11.10% 0.36046 0.36398 0.30723
Jun 15, 2022 0.35985 0.06952 23.95% 0.29033 0.36199 0.27119
Jun 14, 2022 0.29039 0.00612 2.15% 0.28427 0.29138 0.25697
Jun 13, 2022 0.27965 -0.02591 -8.48% 0.30556 0.30856 0.26243
Jun 12, 2022 0.30543 -0.02709 -8.15% 0.33252 0.33596 0.30502
Jun 11, 2022 0.33252 -0.02950 -8.15% 0.36202 0.36947 0.32909
Jun 10, 2022 0.36193 -0.02995 -7.64% 0.39188 0.39691 0.35832
Jun 9, 2022 0.39188 -0.00135 -0.34% 0.39323 0.41176 0.38689