BCH/GBP
Bán 89.05
Chênh lệch Chênh lệch4.85
Mua 93.90

Giao dịch BCH/GBP - biểu đồ BCH/GBP

Bán 89.05
Chênh lệch Chênh lệch4.85
Mua 93.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 86.95 -1.35 -1.53% 88.30 88.90 85.35
Jun 27, 2022 88.30 -1.20 -1.34% 89.50 92.70 87.35
Jun 26, 2022 89.50 -2.45 -2.66% 91.95 93.20 89.15
Jun 24, 2022 92.75 0.50 0.54% 92.25 95.85 90.90
Jun 23, 2022 92.20 2.65 2.96% 89.55 93.80 88.70
Jun 22, 2022 89.50 -5.20 -5.49% 94.70 94.75 89.20
Jun 21, 2022 94.65 0.40 0.42% 94.25 97.60 90.25
Jun 20, 2022 94.20 -1.70 -1.77% 95.90 98.70 92.40
Jun 19, 2022 95.85 1.50 1.59% 94.35 96.20 93.80
Jun 17, 2022 93.95 7.90 9.18% 86.05 96.45 84.25
Jun 16, 2022 86.05 -16.15 -15.80% 102.20 104.30 84.40
Jun 15, 2022 102.15 0.15 0.15% 102.00 105.95 88.80
Jun 14, 2022 102.00 0.45 0.44% 101.55 107.20 94.05
Jun 13, 2022 101.55 -14.00 -12.12% 115.55 117.85 99.15
Jun 12, 2022 115.60 -6.45 -5.28% 122.05 122.25 115.35
Jun 10, 2022 133.50 -3.25 -2.38% 136.75 138.20 130.05
Jun 9, 2022 136.75 -0.45 -0.33% 137.20 140.40 134.40
Jun 8, 2022 137.15 -3.60 -2.56% 140.75 141.70 135.75
Jun 7, 2022 140.75 -3.40 -2.36% 144.15 145.20 134.75
Jun 6, 2022 144.15 4.00 2.85% 140.15 146.60 139.40