BESI
Bán 43.460
Chênh lệch Chênh lệch0.220
Mua 43.680

Giao dịch BE Semiconductor Industries N.V. - biểu đồ giá BESI

Bán 43.460
Chênh lệch Chênh lệch0.220
Mua 43.680
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BESI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 43.460 -0.170 -0.39% 43.630 44.240 43.200
Sep 29, 2022 43.630 -2.495 -5.41% 46.125 46.125 43.320
Sep 28, 2022 46.125 0.525 1.15% 45.600 46.355 43.135
Sep 27, 2022 45.580 1.150 2.59% 44.430 46.415 44.430
Sep 26, 2022 44.450 1.545 3.60% 42.905 45.320 42.905
Sep 23, 2022 43.085 -0.455 -1.05% 43.540 43.940 42.455
Sep 22, 2022 45.240 -0.525 -1.15% 45.765 45.765 43.510
Sep 21, 2022 46.405 1.035 2.28% 45.370 46.565 44.740
Sep 20, 2022 45.370 -0.230 -0.50% 45.600 46.155 44.270
Sep 19, 2022 45.590 0.030 0.07% 45.560 45.875 44.310
Sep 16, 2022 45.590 -0.365 -0.79% 45.955 46.005 44.930
Sep 15, 2022 46.225 -1.400 -2.94% 47.625 47.995 45.955
Sep 14, 2022 47.605 0.690 1.47% 46.915 48.690 46.865
Sep 13, 2022 47.915 -3.455 -6.73% 51.370 51.755 47.915
Sep 12, 2022 51.235 0.320 0.63% 50.915 51.575 50.480
Sep 9, 2022 50.760 3.155 6.63% 47.605 50.820 47.605
Sep 8, 2022 47.585 0.130 0.27% 47.455 47.915 45.795
Sep 7, 2022 47.175 0.910 1.97% 46.265 47.335 45.670
Sep 6, 2022 46.265 -0.150 -0.32% 46.415 47.265 45.550
Sep 5, 2022 46.395 0.020 0.04% 46.375 46.885 46.085