BESI
Bán 53.830
Chênh lệch Chênh lệch0.280
Mua 54.110

Giao dịch BE Semiconductor Industries N.V. - biểu đồ giá BESI

Bán 53.830
Chênh lệch Chênh lệch0.280
Mua 54.110
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BESI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 53.870 2.195 4.25% 51.675 54.030 50.845
May 25, 2022 51.835 -1.195 -2.25% 53.030 53.630 51.595
May 24, 2022 52.855 -1.215 -2.25% 54.070 54.070 52.475
May 23, 2022 54.400 0.310 0.57% 54.090 55.090 53.450
May 20, 2022 53.110 0.860 1.65% 52.250 54.830 52.205
May 19, 2022 52.115 0.800 1.56% 51.315 52.455 50.060
May 18, 2022 51.875 -1.775 -3.31% 53.650 54.390 51.875
May 17, 2022 53.520 0.670 1.27% 52.850 54.310 52.545
May 16, 2022 52.605 -0.230 -0.44% 52.835 53.530 52.075
May 13, 2022 52.745 0.905 1.75% 51.840 53.410 51.675
May 12, 2022 51.675 1.240 2.46% 50.435 52.135 48.470
May 11, 2022 51.285 1.275 2.55% 50.010 52.015 49.630
May 10, 2022 49.830 1.370 2.83% 48.460 51.715 48.265
May 9, 2022 47.655 -2.745 -5.45% 50.400 51.995 47.635
May 6, 2022 51.495 1.125 2.23% 50.370 51.695 49.650
May 5, 2022 50.620 -3.640 -6.71% 54.260 55.270 50.460
May 4, 2022 53.460 -1.250 -2.28% 54.710 54.990 53.195
May 3, 2022 54.710 -1.155 -2.07% 55.865 55.865 53.115
May 2, 2022 57.065 -0.955 -1.65% 58.020 58.660 56.355
Apr 29, 2022 58.770 -3.395 -5.46% 62.165 62.935 57.685