BDX
Bán 237.46
Chênh lệch Chênh lệch0.86
Mua 238.32

Giao dịch Becton Dickinson - biểu đồ giá BDX

Bán 237.46
Chênh lệch Chênh lệch0.86
Mua 238.32
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BDX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 237.46 -6.14 -2.52% 243.60 245.92 237.38
Sep 20, 2022 243.80 -5.56 -2.23% 249.36 249.69 241.04
Sep 19, 2022 250.81 -0.02 -0.01% 250.83 252.59 248.27
Sep 16, 2022 253.96 -0.35 -0.14% 254.31 255.47 252.98
Sep 15, 2022 256.32 -1.82 -0.71% 258.14 259.53 255.99
Sep 14, 2022 258.58 2.05 0.80% 256.53 261.67 256.17
Sep 13, 2022 256.44 -4.10 -1.57% 260.54 262.61 256.15
Sep 12, 2022 263.89 1.32 0.50% 262.57 265.95 262.20
Sep 9, 2022 262.47 3.13 1.21% 259.34 263.59 259.18
Sep 8, 2022 260.16 4.25 1.66% 255.91 260.39 255.90
Sep 7, 2022 258.53 6.83 2.71% 251.70 259.26 251.70
Sep 6, 2022 251.77 -0.45 -0.18% 252.22 253.32 250.30
Sep 2, 2022 252.43 -3.20 -1.25% 255.63 256.46 251.40
Sep 1, 2022 254.88 5.26 2.11% 249.62 254.99 249.62
Aug 31, 2022 252.11 -0.78 -0.31% 252.89 257.19 251.96
Aug 30, 2022 252.86 -0.83 -0.33% 253.69 254.42 251.96
Aug 29, 2022 254.12 2.41 0.96% 251.71 255.71 250.33
Aug 26, 2022 253.39 -6.28 -2.42% 259.67 259.77 253.01
Aug 25, 2022 259.69 2.58 1.00% 257.11 260.25 257.11
Aug 24, 2022 257.96 0.77 0.30% 257.19 260.42 255.08