BBBY
Bán 0.44
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 0.46

Giao dịch Bed Bath & Beyond Inc. - biểu đồ giá BBBY

Bán 0.44
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 0.46
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BBBY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 0.44 -0.15 -25.42% 0.59 0.61 0.41
Mar 30, 2023 0.58 -0.21 -26.58% 0.79 0.80 0.57
Mar 29, 2023 0.79 0.01 1.28% 0.78 0.79 0.77
Mar 28, 2023 0.77 -0.01 -1.28% 0.78 0.81 0.76
Mar 27, 2023 0.77 -0.05 -6.10% 0.82 0.84 0.76
Mar 24, 2023 0.80 0.00 0.00% 0.80 0.87 0.76
Mar 23, 2023 0.79 0.00 0.00% 0.79 0.87 0.77
Mar 22, 2023 0.79 -0.08 -9.20% 0.87 0.92 0.78
Mar 21, 2023 0.86 0.07 8.86% 0.79 0.91 0.78
Mar 20, 2023 0.80 -0.07 -8.05% 0.87 0.94 0.75
Mar 17, 2023 1.02 -0.04 -3.77% 1.06 1.09 1.01
Mar 16, 2023 1.05 0.01 0.96% 1.04 1.13 1.01
Mar 15, 2023 1.02 -0.10 -8.93% 1.12 1.13 1.00
Mar 14, 2023 1.12 -0.12 -9.68% 1.24 1.32 1.09
Mar 13, 2023 1.23 -0.20 -13.99% 1.43 1.46 1.21
Mar 10, 2023 1.31 0.09 7.38% 1.22 1.35 1.12
Mar 9, 2023 1.23 -0.05 -3.91% 1.28 1.35 1.22
Mar 8, 2023 1.28 -0.03 -2.29% 1.31 1.37 1.26
Mar 7, 2023 1.32 -0.07 -5.04% 1.39 1.42 1.29
Mar 6, 2023 1.39 -0.13 -8.55% 1.52 1.55 1.38