BEI
Bán 97.30
Chênh lệch Chênh lệch0.55
Mua 97.85

Giao dịch Beiersdorf AG - biểu đồ giá BEI

Bán 97.30
Chênh lệch Chênh lệch0.55
Mua 97.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BEI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 97.30 -0.15 -0.15% 97.45 97.45 96.55
Jun 29, 2022 98.25 1.20 1.24% 97.05 98.50 95.85
Jun 28, 2022 97.25 -1.30 -1.32% 98.55 98.55 97.15
Jun 27, 2022 98.50 0.05 0.05% 98.45 99.00 97.85
Jun 24, 2022 97.85 1.00 1.03% 96.85 98.50 96.45
Jun 23, 2022 96.30 1.10 1.16% 95.20 96.85 94.70
Jun 22, 2022 94.95 1.25 1.33% 93.70 95.40 92.70
Jun 21, 2022 94.30 0.60 0.64% 93.70 94.75 93.60
Jun 20, 2022 93.40 3.35 3.72% 90.05 93.75 88.70
Jun 17, 2022 91.05 -0.20 -0.22% 91.25 92.35 90.65
Jun 16, 2022 90.70 -2.15 -2.32% 92.85 93.00 90.30
Jun 15, 2022 93.35 -0.50 -0.53% 93.85 94.65 93.20
Jun 14, 2022 93.00 -3.30 -3.43% 96.30 96.90 93.00
Jun 13, 2022 97.00 0.25 0.26% 96.75 98.50 96.50
Jun 10, 2022 97.35 -0.40 -0.41% 97.75 97.75 95.55
Jun 9, 2022 98.05 3.65 3.87% 94.40 101.90 94.00
Jun 8, 2022 94.40 -1.05 -1.10% 95.45 95.75 94.15
Jun 7, 2022 95.75 -0.15 -0.16% 95.90 96.20 94.50
Jun 6, 2022 96.60 0.25 0.26% 96.35 97.05 95.70
Jun 3, 2022 95.85 -0.50 -0.52% 96.35 96.90 95.60