BRK.A10
Bán 1819.56
Chênh lệch Chênh lệch31.24
Mua 1850.80

Giao dịch Berkshire 10 Index - biểu đồ giá BRK.A10

Bán 1819.56
Chênh lệch Chênh lệch31.24
Mua 1850.80
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BRK.A10 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 1823.28 -7.61 -0.42% 1830.89 1839.89 1818.20
Dec 7, 2022 1826.32 10.52 0.58% 1815.80 1835.49 1810.34
Dec 6, 2022 1825.08 -21.45 -1.16% 1846.53 1856.98 1810.84
Dec 5, 2022 1846.90 -33.85 -1.80% 1880.75 1890.00 1842.01
Dec 2, 2022 1898.86 14.77 0.78% 1884.09 1902.59 1879.12
Dec 1, 2022 1912.88 -3.81 -0.20% 1916.69 1924.32 1897.43
Nov 30, 2022 1917.54 47.60 2.55% 1869.94 1918.46 1852.19
Nov 29, 2022 1879.12 8.51 0.45% 1870.61 1884.46 1866.03
Nov 28, 2022 1872.39 -10.87 -0.58% 1883.26 1899.98 1869.55
Nov 25, 2022 1902.24 8.09 0.43% 1894.15 1907.17 1891.02
Nov 23, 2022 1899.75 17.07 0.91% 1882.68 1903.76 1881.42
Nov 22, 2022 1890.46 10.81 0.58% 1879.65 1892.01 1878.27
Nov 21, 2022 1872.25 9.88 0.53% 1862.37 1875.69 1861.09
Nov 18, 2022 1869.88 -4.62 -0.25% 1874.50 1877.07 1851.46
Nov 17, 2022 1852.36 12.94 0.70% 1839.42 1852.80 1832.46
Nov 16, 2022 1861.45 -3.97 -0.21% 1865.42 1872.51 1855.22
Nov 15, 2022 1871.46 -13.77 -0.73% 1885.23 1896.08 1851.76
Nov 14, 2022 1865.91 -22.45 -1.19% 1888.36 1896.63 1865.52
Nov 11, 2022 1903.79 21.67 1.15% 1882.12 1910.33 1882.08
Nov 10, 2022 1884.25 40.99 2.22% 1843.26 1886.83 1843.07