BYND
Bán 10.07
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 10.18

Giao dịch Beyond Meat, Inc. - biểu đồ giá BYND

Bán 10.07
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 10.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BYND lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 9.99 -0.32 -3.10% 10.31 10.43 9.97
May 30, 2023 10.26 -0.33 -3.12% 10.59 10.67 9.92
May 26, 2023 10.33 -0.56 -5.14% 10.89 10.97 10.29
May 25, 2023 11.11 -0.27 -2.37% 11.38 11.80 10.53
May 24, 2023 11.22 0.30 2.75% 10.92 11.57 10.78
May 23, 2023 10.96 0.26 2.43% 10.70 11.42 10.60
May 22, 2023 10.59 0.07 0.67% 10.52 10.94 10.47
May 19, 2023 10.48 -0.92 -8.07% 11.40 11.43 10.23
May 18, 2023 11.28 0.51 4.74% 10.77 11.37 10.72
May 17, 2023 10.77 0.73 7.27% 10.04 10.94 9.94
May 16, 2023 9.92 -0.45 -4.34% 10.37 10.66 9.89
May 15, 2023 10.55 0.12 1.15% 10.43 10.83 10.31
May 12, 2023 10.37 0.19 1.87% 10.18 10.77 9.78
May 11, 2023 10.23 -1.84 -15.24% 12.07 12.32 10.08
May 10, 2023 12.12 -0.25 -2.02% 12.37 14.31 12.12
May 9, 2023 12.32 -0.61 -4.72% 12.93 12.95 12.03
May 8, 2023 12.99 0.25 1.96% 12.74 13.12 12.72
May 5, 2023 12.81 0.12 0.95% 12.69 13.21 12.68
May 4, 2023 12.64 0.06 0.48% 12.58 12.91 12.30
May 3, 2023 12.63 -0.06 -0.47% 12.69 13.30 12.47