BYND
Bán 26.84
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 27.00

Giao dịch Beyond Meat, Inc. - biểu đồ giá BYND

Bán 26.84
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 27.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BYND lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 25.30 2.85 12.69% 22.45 26.24 22.45
May 24, 2022 23.05 -0.40 -1.71% 23.45 27.35 22.15
May 23, 2022 23.46 -0.49 -2.05% 23.95 24.76 22.96
May 20, 2022 23.75 -2.01 -7.80% 25.76 26.39 23.53
May 19, 2022 25.57 0.61 2.44% 24.96 27.19 24.96
May 18, 2022 25.97 -0.58 -2.18% 26.55 27.51 25.07
May 17, 2022 26.95 -0.54 -1.96% 27.49 28.70 25.45
May 16, 2022 26.96 -2.98 -9.95% 29.94 31.11 26.96
May 13, 2022 30.44 4.81 18.77% 25.63 31.79 25.63
May 12, 2022 25.06 5.30 26.82% 19.76 29.34 18.47
May 11, 2022 20.54 -8.64 -29.61% 29.18 30.88 19.02
May 10, 2022 29.91 -1.44 -4.59% 31.35 32.37 28.21
May 9, 2022 31.24 -4.54 -12.69% 35.78 35.78 30.69
May 6, 2022 35.93 -2.00 -5.27% 37.93 38.96 35.34
May 5, 2022 37.68 -2.32 -5.80% 40.00 41.29 37.48
May 4, 2022 41.24 2.44 6.29% 38.80 42.01 37.34
May 3, 2022 38.54 0.29 0.76% 38.25 39.30 37.34
May 2, 2022 37.33 0.52 1.41% 36.81 38.24 35.87
Apr 29, 2022 36.81 -2.12 -5.45% 38.93 40.71 36.58
Apr 28, 2022 38.93 1.00 2.64% 37.93 39.79 36.56