BHP
Bán 70.93
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 71.12

Giao dịch BHP Group Ltd - biểu đồ giá BHP

Bán 70.93
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 71.12
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 70.91 0.63 0.90% 70.28 71.40 70.19
May 26, 2022 68.34 0.37 0.54% 67.97 68.60 67.96
May 25, 2022 68.62 0.45 0.66% 68.17 68.84 67.61
May 24, 2022 68.93 1.27 1.88% 67.66 69.07 67.56
May 23, 2022 68.63 0.39 0.57% 68.24 68.96 67.69
May 20, 2022 67.19 0.09 0.13% 67.10 67.48 65.96
May 19, 2022 65.79 1.72 2.68% 64.07 66.39 64.07
May 18, 2022 63.73 -0.75 -1.16% 64.48 64.67 63.50
May 17, 2022 65.48 0.27 0.41% 65.21 65.57 64.73
May 16, 2022 63.37 0.01 0.02% 63.36 63.82 62.70
May 13, 2022 63.46 0.78 1.24% 62.68 63.71 62.44
May 12, 2022 61.87 0.75 1.23% 61.12 62.29 60.61
May 11, 2022 62.67 -1.29 -2.02% 63.96 64.95 62.60
May 10, 2022 62.45 -0.81 -1.28% 63.26 63.34 61.45
May 9, 2022 62.08 -1.33 -2.10% 63.41 63.77 61.95
May 6, 2022 65.77 0.69 1.06% 65.08 65.91 64.26
May 5, 2022 65.65 -2.23 -3.29% 67.88 68.09 65.02
May 4, 2022 69.20 2.21 3.30% 66.99 69.30 66.37
May 3, 2022 67.81 0.23 0.34% 67.58 68.35 67.34
May 2, 2022 67.33 0.65 0.97% 66.68 67.34 65.94