BIG
Bán 31.10
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 31.22

Giao dịch Big Lots - biểu đồ giá BIG

Bán 31.10
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 31.22
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BIG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 29.85 4.06 15.74% 25.79 30.30 25.65
May 24, 2022 26.15 0.63 2.47% 25.52 26.22 24.78
May 23, 2022 27.00 -0.76 -2.74% 27.76 28.06 26.58
May 20, 2022 27.43 -1.39 -4.82% 28.82 29.06 26.58
May 19, 2022 29.23 0.63 2.20% 28.60 30.10 27.69
May 18, 2022 28.82 -1.19 -3.97% 30.01 30.02 27.43
May 17, 2022 32.75 0.45 1.39% 32.30 33.27 32.07
May 16, 2022 32.63 -0.50 -1.51% 33.13 33.98 32.45
May 13, 2022 33.38 0.15 0.45% 33.23 34.10 33.02
May 12, 2022 33.28 2.68 8.76% 30.60 33.48 30.60
May 11, 2022 30.80 -1.27 -3.96% 32.07 32.88 30.33
May 10, 2022 32.29 -1.01 -3.03% 33.30 34.29 31.66
May 9, 2022 34.11 3.70 12.17% 30.41 34.56 30.32
May 6, 2022 30.88 -0.12 -0.39% 31.00 31.24 29.61
May 5, 2022 31.58 -0.60 -1.86% 32.18 32.19 30.38
May 4, 2022 32.96 0.68 2.11% 32.28 33.16 31.45
May 3, 2022 32.38 0.49 1.54% 31.89 32.92 31.59
May 2, 2022 32.48 1.54 4.98% 30.94 32.58 30.47
Apr 29, 2022 30.83 -1.60 -4.93% 32.43 32.77 30.77
Apr 28, 2022 32.88 0.13 0.40% 32.75 33.42 32.20