BILI
Bán 19.75
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 19.91

Giao dịch Bilibili Inc. - biểu đồ giá BILI

Bán 19.75
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 19.91
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BILI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 19.75 3.18 19.19% 16.57 19.90 16.23
Dec 1, 2022 16.96 0.46 2.79% 16.50 17.11 16.28
Nov 30, 2022 17.31 0.85 5.16% 16.46 17.67 16.37
Nov 29, 2022 15.35 1.13 7.95% 14.22 15.65 14.22
Nov 28, 2022 12.54 0.48 3.98% 12.06 13.13 12.06
Nov 25, 2022 12.25 -0.24 -1.92% 12.49 12.83 12.18
Nov 23, 2022 13.22 0.05 0.38% 13.17 13.54 12.95
Nov 22, 2022 13.09 0.26 2.03% 12.83 13.12 12.59
Nov 21, 2022 13.46 -0.65 -4.61% 14.11 14.15 13.17
Nov 18, 2022 14.64 -0.64 -4.19% 15.28 15.36 14.06
Nov 17, 2022 15.73 0.87 5.85% 14.86 16.46 14.56
Nov 16, 2022 15.41 -0.29 -1.85% 15.70 16.04 15.24
Nov 15, 2022 16.20 0.98 6.44% 15.22 16.81 14.70
Nov 14, 2022 12.81 -0.27 -2.06% 13.08 13.44 12.64
Nov 11, 2022 12.62 0.46 3.78% 12.16 12.75 11.85
Nov 10, 2022 11.66 0.70 6.39% 10.96 11.99 10.96
Nov 9, 2022 10.12 -0.64 -5.95% 10.76 10.80 10.02
Nov 8, 2022 11.48 0.23 2.04% 11.25 11.58 10.85
Nov 7, 2022 11.77 -0.49 -4.00% 12.26 12.68 11.37
Nov 4, 2022 11.67 0.77 7.06% 10.90 11.69 10.41