BNB/BTC
Bán 0.011172
Chênh lệch Chênh lệch0.000059
Mua 0.011231
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNB/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.011200 0.000109 0.98% 0.011091 0.011218 0.011088
Jun 26, 2022 0.011092 -0.000030 -0.27% 0.011122 0.011242 0.011045
Jun 25, 2022 0.011121 -0.000164 -1.45% 0.011285 0.011317 0.010939
Jun 24, 2022 0.011284 0.000470 4.35% 0.010814 0.011308 0.010809
Jun 23, 2022 0.010817 0.000119 1.11% 0.010698 0.011060 0.010656
Jun 22, 2022 0.010697 0.000103 0.97% 0.010594 0.010766 0.010450
Jun 21, 2022 0.010593 0.000111 1.06% 0.010482 0.010627 0.010355
Jun 20, 2022 0.010494 0.000070 0.67% 0.010424 0.010645 0.010133
Jun 19, 2022 0.010424 0.000073 0.71% 0.010351 0.010712 0.010340
Jun 18, 2022 0.010352 -0.000165 -1.57% 0.010517 0.010560 0.010284
Jun 17, 2022 0.010516 0.000236 2.30% 0.010280 0.010549 0.010226
Jun 16, 2022 0.010277 -0.000038 -0.37% 0.010315 0.010390 0.010142
Jun 15, 2022 0.010317 0.000267 2.66% 0.010050 0.010322 0.009836
Jun 14, 2022 0.010050 0.000164 1.66% 0.009886 0.010144 0.009649
Jun 13, 2022 0.009888 0.000328 3.43% 0.009560 0.009929 0.009080
Jun 12, 2022 0.009558 0.000087 0.92% 0.009471 0.009565 0.009207
Jun 11, 2022 0.009472 -0.000346 -3.52% 0.009818 0.009878 0.009366
Jun 10, 2022 0.009817 0.000221 2.30% 0.009596 0.010103 0.009524
Jun 9, 2022 0.009602 0.000091 0.96% 0.009511 0.009616 0.009450
Jun 8, 2022 0.009526 0.000224 2.41% 0.009302 0.009583 0.009272