BIIB
Bán 300.51
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 301.16

Giao dịch Biogen Inc. - biểu đồ giá BIIB

Bán 300.51
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 301.16
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BIIB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 300.51 -2.18 -0.72% 302.69 302.95 295.27
Jun 1, 2023 301.34 -0.23 -0.08% 301.57 307.60 296.82
May 31, 2023 296.13 0.72 0.24% 295.41 299.10 294.43
May 30, 2023 297.82 1.19 0.40% 296.63 298.62 292.83
May 26, 2023 298.34 2.12 0.72% 296.22 298.78 292.84
May 25, 2023 296.29 -1.79 -0.60% 298.08 298.72 291.06
May 24, 2023 300.63 -1.20 -0.40% 301.83 302.10 297.50
May 23, 2023 302.98 0.13 0.04% 302.85 305.91 301.86
May 22, 2023 306.70 -0.92 -0.30% 307.62 310.22 305.64
May 19, 2023 307.48 2.99 0.98% 304.49 310.12 304.20
May 18, 2023 304.56 -0.88 -0.29% 305.44 305.44 301.44
May 17, 2023 305.44 -1.20 -0.39% 306.64 308.06 301.16
May 16, 2023 306.71 -2.10 -0.68% 308.81 309.71 305.46
May 15, 2023 311.11 1.74 0.56% 309.37 312.09 307.78
May 12, 2023 308.81 -1.98 -0.64% 310.79 311.13 307.24
May 11, 2023 310.08 0.50 0.16% 309.58 312.53 308.36
May 10, 2023 312.47 -1.88 -0.60% 314.35 315.09 310.08
May 9, 2023 313.59 2.08 0.67% 311.51 315.42 309.52
May 8, 2023 311.88 -2.05 -0.65% 313.93 314.58 308.30
May 5, 2023 313.79 1.55 0.50% 312.24 319.47 309.90