BIM
Bán 92.25
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 92.90

Giao dịch Biomerieux - biểu đồ giá BIM

Bán 92.25
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 92.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BIM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 91.50 1.75 1.95% 89.75 92.45 89.65
May 23, 2022 90.25 -1.70 -1.85% 91.95 93.00 90.05
May 20, 2022 91.30 1.15 1.28% 90.15 92.65 90.05
May 19, 2022 88.65 2.40 2.78% 86.25 89.15 85.05
May 18, 2022 87.25 -1.60 -1.80% 88.85 89.55 87.15
May 17, 2022 89.20 0.20 0.22% 89.00 90.25 87.85
May 16, 2022 88.45 0.75 0.86% 87.70 89.20 86.50
May 13, 2022 87.70 3.00 3.54% 84.70 88.20 84.70
May 12, 2022 83.70 -3.55 -4.07% 87.25 87.25 81.55
May 11, 2022 88.35 0.35 0.40% 88.00 89.90 86.50
May 10, 2022 88.40 -0.20 -0.23% 88.60 89.45 87.25
May 9, 2022 88.35 -1.10 -1.23% 89.45 90.35 88.10
May 6, 2022 90.10 -0.10 -0.11% 90.20 91.25 88.95
May 5, 2022 90.90 -0.25 -0.27% 91.15 92.70 90.50
May 4, 2022 90.10 -0.90 -0.99% 91.00 91.40 88.95
May 3, 2022 91.65 0.95 1.05% 90.70 92.05 89.90
May 2, 2022 89.40 -0.55 -0.61% 89.95 90.35 83.95
Apr 29, 2022 90.40 -0.60 -0.66% 91.00 92.15 90.25
Apr 28, 2022 90.85 1.30 1.45% 89.55 91.90 89.30
Apr 27, 2022 89.15 1.20 1.36% 87.95 89.70 87.10