BNGO
Bán 0.7683
Chênh lệch Chênh lệch0.0069
Mua 0.7752

Giao dịch Bionano Genomics, Inc. - biểu đồ giá BNGO

Bán 0.7683
Chênh lệch Chênh lệch0.0069
Mua 0.7752
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNGO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 0.7683 -0.0300 -3.76% 0.7983 0.8177 0.7484
Jun 2, 2023 0.7961 0.0153 1.96% 0.7808 0.7999 0.7284
Jun 1, 2023 0.7274 0.0388 5.63% 0.6886 0.7333 0.6805
May 31, 2023 0.6936 0.0079 1.15% 0.6857 0.7084 0.6785
May 30, 2023 0.6803 0.0318 4.90% 0.6485 0.7026 0.6411
May 26, 2023 0.6336 -0.0270 -4.09% 0.6606 0.6607 0.6186
May 25, 2023 0.6486 -0.0399 -5.80% 0.6885 0.6885 0.6213
May 24, 2023 0.6591 -0.0094 -1.41% 0.6685 0.6897 0.6588
May 23, 2023 0.6985 0.0069 1.00% 0.6916 0.7253 0.6785
May 22, 2023 0.6755 0.0106 1.59% 0.6649 0.6942 0.6551
May 19, 2023 0.6625 -0.0171 -2.52% 0.6796 0.6944 0.6566
May 18, 2023 0.6778 -0.0229 -3.27% 0.7007 0.7007 0.6538
May 17, 2023 0.6888 0.0330 5.03% 0.6558 0.7033 0.6486
May 16, 2023 0.6536 -0.0054 -0.82% 0.6590 0.6725 0.6386
May 15, 2023 0.6609 -0.0086 -1.28% 0.6695 0.6939 0.6510
May 12, 2023 0.6552 -0.0932 -12.45% 0.7484 0.7484 0.6552
May 11, 2023 0.7363 -0.0355 -4.60% 0.7718 0.7718 0.6987
May 10, 2023 0.7712 0.0528 7.35% 0.7184 0.7974 0.7184
May 9, 2023 0.7216 -0.0039 -0.54% 0.7255 0.7384 0.6885
May 8, 2023 0.7166 -0.0328 -4.38% 0.7494 0.7541 0.6985