BNTX
Bán 168.51
Chênh lệch Chênh lệch1.28
Mua 169.79

Giao dịch Biontech SE - biểu đồ giá BNTX

Bán 168.51
Chênh lệch Chênh lệch1.28
Mua 169.79
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNTX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 168.51 2.49 1.50% 166.02 169.99 164.72
Nov 30, 2022 165.85 3.73 2.30% 162.12 166.99 161.73
Nov 29, 2022 162.11 1.38 0.86% 160.73 165.20 159.08
Nov 28, 2022 160.58 6.22 4.03% 154.36 165.96 153.28
Nov 25, 2022 152.74 -3.41 -2.18% 156.15 156.67 152.74
Nov 23, 2022 155.22 -1.38 -0.88% 156.60 158.32 154.54
Nov 22, 2022 157.60 -0.11 -0.07% 157.71 158.77 152.64
Nov 21, 2022 157.73 -5.77 -3.53% 163.50 164.65 157.71
Nov 18, 2022 165.54 -0.54 -0.33% 166.08 166.74 163.06
Nov 17, 2022 166.08 1.35 0.82% 164.73 166.08 159.00
Nov 16, 2022 163.72 0.46 0.28% 163.26 166.43 161.60
Nov 15, 2022 163.25 4.64 2.93% 158.61 164.47 158.14
Nov 14, 2022 159.94 7.97 5.24% 151.97 161.39 150.70
Nov 11, 2022 153.80 -0.98 -0.63% 154.78 155.73 146.51
Nov 10, 2022 154.79 -3.97 -2.50% 158.76 159.62 148.74
Nov 9, 2022 158.13 -1.53 -0.96% 159.66 161.68 155.73
Nov 8, 2022 159.93 0.17 0.11% 159.76 163.06 155.73
Nov 7, 2022 159.76 5.98 3.89% 153.78 161.22 146.33
Nov 4, 2022 153.72 8.93 6.17% 144.79 156.96 144.66
Nov 3, 2022 144.75 4.43 3.16% 140.32 145.03 132.27