BTC/CAD
Bán 27498.86
Chênh lệch Chênh lệch9.25
Mua 27508.11
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 27303.03 185.86 0.69% 27117.17 27378.68 26989.16
Jun 26, 2022 27117.29 -420.29 -1.53% 27537.58 27578.11 27035.86
Jun 24, 2022 27290.63 -102.85 -0.38% 27393.48 27765.52 26858.75
Jun 23, 2022 27393.48 1524.66 5.89% 25868.82 27488.98 25763.18
Jun 22, 2022 25868.82 -899.98 -3.36% 26768.80 26995.09 25574.29
Jun 21, 2022 26768.48 89.77 0.34% 26678.71 27996.12 26323.33
Jun 20, 2022 26678.71 -30.04 -0.11% 26708.75 27317.39 25558.43
Jun 19, 2022 26708.65 46.24 0.17% 26662.41 27039.64 26408.14
Jun 17, 2022 26860.16 477.38 1.81% 26382.78 27604.43 26221.10
Jun 16, 2022 26381.00 -2654.32 -9.14% 29035.32 29503.64 26163.31
Jun 15, 2022 29035.32 414.38 1.45% 28620.94 29295.06 25979.95
Jun 14, 2022 28620.94 -298.36 -1.03% 28919.30 29869.74 26845.00
Jun 13, 2022 28919.41 -5040.40 -14.84% 33959.81 34333.47 28253.98
Jun 12, 2022 33961.14 -959.52 -2.75% 34920.66 35119.91 33940.44
Jun 10, 2022 37250.61 -955.61 -2.50% 38206.22 38484.10 36866.81
Jun 9, 2022 38204.62 319.50 0.84% 37885.12 38522.32 37675.21
Jun 8, 2022 37886.17 -1096.26 -2.81% 38982.43 39234.60 37446.70
Jun 7, 2022 38981.18 -457.68 -1.16% 39438.86 39509.62 36794.50
Jun 6, 2022 39440.05 1807.23 4.80% 37632.82 39825.98 37594.47
Jun 5, 2022 37632.67 -2.26 -0.01% 37634.93 37822.66 37517.27