BTC/ETH
Bán 17.1903
Chênh lệch Chênh lệch0.4048
Mua 17.5951

Giao dịch Bitcoin / Ethereum - biểu đồ BTC/ETH

BTC/ETH 17.5951
BTC/BYN 54218.80 BTC/RON 99673.77 BTC/RUB 1135759.0 BTC/USDT 21338.60 BTC/CRC - BTC/CZK 498479.81 BTC/SGD 29532.99 BTC/SEK 214663.41 BTC/CAD 27440.38 BTC/CHF 20400.19 BTC/AUD 30711.35 BTC/BGN - BTC/GBP 17432.62 BTC/TRY 356409.17 BTC/DKK 149950.31 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 20146.85 BTC/USD 21318.85 BTC/ZAR 336644.70 BTC/HUF 8087381.32 BTC/ILS 72468.94 BTC/NZD 33746.28 BTC/NOK 209364.88 BTC/MXN 422830.23 BTC/INR 1670278.42 BTC/IDR 315837181.24 BTC/PKR 4469226.65 BTC/PHP 1174602.86 BNB/BTC 0.011231 BCH/BTC 0.00545 BAL/BTC 0.000254 BTG/BTC 0.0008161 BTS/BTC 0.00000056 CRV/BTC 0.00003665 CAKE/BTC 0.0001608 QTUM/BTC 0.00014516 ADA/BTC 0.00002358 STEEM/BTC 0.00001041 TRX/BTC 0.00000323 ETH/BTC 0.05754 ETC/BTC 0.0008121 EOS/BTC 0.00004781 SHIB/BTC 0.000000000549 STORJ/BTC 0.00003850 XRP/BTC 0.00001717 XEM/BTC 0.00000201 XLM/BTC 0.00000578 NEO/BTC 0.000461 LTC/BTC 0.00274 MKR/BTC 0.04973 DOGE/BTC 0.00000360 HOT/BTC 0.00000011 ENJ/BTC 0.00002841 REN/BTC 0.00000580 GRT/BTC 0.00000548 CHZ/BTC 0.00000490 1INCH/BTC 0.00003376 SRM/BTC 0.00004604 LRC/BTC 0.00002000 renBTC/BTC 1.0091 JASMY/BTC 0.00000049 RSR/BTC 0.00000047 INJ/BTC 0.00006743 CVC/BTC 0.00000701 COTI/BTC 0.00000500 ETH/USD 1225.72 ETH/EUR 1158.33 ETH/TRY 20491.25 ETH/DKK 8621.83 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 994.92 ETH/AUD 1765.64 ETH/CZK 28659.92 ETH/SGD 1697.96 ETH/SEK 12341.83 ETH/CAD 1577.65 ETH/CHF 1172.91 ETH/RUB 65313.0 ETH/BYN 3117.53 ETH/RON 5730.60 ETH/USDT 1226.47 ETH/MXN 24310.17 ETH/NZD 1940.20 ETH/NOK 12037.21 ETH/ILS 4166.61 ETH/HUF 464975.37 ETH/JPY 165478.27 ETH/ZAR 19355.38 ETH/PKR 257335.46 ETH/INR 96173.79 ETH/PHP 67633.05 ETH/IDR 18185747.61
Bán 17.1903
Chênh lệch Chênh lệch0.4048
Mua 17.5951
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ETH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 17.1634 -0.1957 -1.13% 17.3591 17.3697 17.0790
Jun 26, 2022 17.3591 0.2559 1.50% 17.1032 17.3705 16.7822
Jun 25, 2022 17.1032 -0.0313 -0.18% 17.1345 17.5444 16.9089
Jun 24, 2022 17.1344 -1.0950 -6.01% 18.2294 18.2333 16.9479
Jun 23, 2022 18.2295 -0.5880 -3.12% 18.8175 18.8238 18.0656
Jun 22, 2022 18.8175 0.6246 3.43% 18.1929 18.8226 18.1514
Jun 21, 2022 18.1926 0.1726 0.96% 18.0200 18.4608 17.8738
Jun 20, 2022 18.0199 0.0014 0.01% 18.0185 18.4628 17.6824
Jun 19, 2022 18.0184 -0.8140 -4.32% 18.8324 19.1766 17.7124
Jun 18, 2022 18.8320 0.2186 1.17% 18.6134 19.7963 18.6095
Jun 17, 2022 18.6134 -0.2476 -1.31% 18.8610 19.0902 18.5098
Jun 16, 2022 18.8610 0.8310 4.61% 18.0300 19.0220 17.9055
Jun 15, 2022 18.0300 -0.0603 -0.33% 18.0903 19.6030 17.6642
Jun 14, 2022 18.0896 -0.2674 -1.46% 18.3570 19.3154 17.7560
Jun 13, 2022 18.3572 0.0615 0.34% 18.2957 20.1196 18.2296
Jun 12, 2022 18.2957 -0.0313 -0.17% 18.3270 18.8797 18.0607
Jun 11, 2022 18.3266 1.0307 5.96% 17.2959 18.6359 17.1789
Jun 10, 2022 17.2953 0.6571 3.95% 16.6382 17.3418 16.5629
Jun 9, 2022 16.6375 -0.0228 -0.14% 16.6603 16.7219 16.5239
Jun 8, 2022 16.6608 -0.3038 -1.79% 16.9646 17.0052 16.5565