BTC/HUF
Bán 8489943.02
Chênh lệch Chênh lệch15924.41
Mua 8505867.43
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 7971488.45 103631.84 1.32% 7867856.61 7980995.52 7846062.72
Sep 25, 2022 7868133.99 -43435.32 -0.55% 7911569.31 7941760.78 7797906.10
Sep 14, 2022 8110998.81 47795.80 0.59% 8063203.01 8193993.97 8027077.86
Sep 13, 2022 8067197.00 -721472.91 -8.21% 8788669.91 8880357.37 7950907.72
Sep 12, 2022 8793541.68 225354.24 2.63% 8568187.44 8833972.81 8459983.59
Sep 11, 2022 8568187.44 95170.48 1.12% 8473016.96 8574622.23 8427133.56
Sep 9, 2022 8403200.10 745519.40 9.74% 7657680.70 8446647.01 7616051.90
Sep 8, 2022 7657705.47 31443.12 0.41% 7626262.35 7717882.40 7539812.48
Sep 7, 2022 7625326.67 -34303.33 -0.45% 7659630.00 7710058.94 7486874.22
Sep 6, 2022 7659630.00 -365575.25 -4.56% 8025205.25 8165507.83 7616058.23
Sep 5, 2022 8025205.35 -54417.18 -0.67% 8079622.53 8116141.36 7977900.38
Sep 4, 2022 8079602.53 76348.34 0.95% 8003254.19 8081338.93 7978424.52
Sep 2, 2022 8050159.21 -67539.86 -0.83% 8117699.07 8172323.19 7959774.27
Sep 1, 2022 8117699.07 130487.99 1.63% 7987211.08 8137118.88 7906395.74
Aug 31, 2022 7985527.15 44004.47 0.55% 7941522.68 8278129.44 7933893.01
Aug 30, 2022 7946594.69 -302900.03 -3.67% 8249494.72 8366250.93 7849159.51
Aug 29, 2022 8249596.38 182510.35 2.26% 8067086.03 8323376.27 8065248.61
Aug 28, 2022 8067516.06 -182132.93 -2.21% 8249648.99 8266669.71 8056034.53
Aug 26, 2022 8523982.97 -351439.38 -3.96% 8875422.35 8969475.93 8470066.62
Aug 25, 2022 8875422.35 114451.46 1.31% 8760970.89 8956552.72 8734467.06