BTC/INR
Bán 1673354.76
Chênh lệch Chênh lệch670.60
Mua 1674025.36
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/INR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 1660982.33 3756.58 0.23% 1657225.75 1665115.70 1656463.73
Jun 26, 2022 1643207.24 -28029.15 -1.68% 1671236.39 1672708.99 1641358.85
Jun 25, 2022 1666088.12 6407.87 0.39% 1659680.25 1667803.58 1652480.63
Jun 24, 2022 1658186.94 10277.63 0.62% 1647909.31 1682002.92 1624061.26
Jun 23, 2022 1647377.33 87327.79 5.60% 1560049.54 1654571.12 1553616.60
Jun 22, 2022 1559059.52 -58237.81 -3.60% 1617297.33 1631147.36 1544174.24
Jun 21, 2022 1618137.60 17585.09 1.10% 1600552.51 1692118.61 1584279.36
Jun 20, 2022 1607014.39 52183.36 3.36% 1554831.03 1633606.08 1540084.42
Jun 19, 2022 1599703.53 3498.06 0.22% 1596205.47 1613256.97 1579721.11
Jun 18, 2022 1590406.99 -2460.39 -0.15% 1592867.38 1616450.72 1582315.50
Jun 17, 2022 1592541.05 5247.56 0.33% 1587293.49 1662300.71 1576230.70
Jun 16, 2022 1586603.95 -176138.23 -9.99% 1762742.18 1791029.76 1574390.00
Jun 15, 2022 1755652.42 31453.59 1.82% 1724198.83 1773872.59 1567131.52
Jun 14, 2022 1732190.58 -19752.73 -1.13% 1751943.31 1796977.80 1633985.04
Jun 13, 2022 1755263.54 -236704.93 -11.88% 1991968.47 2045660.62 1711734.50
Jun 12, 2022 2082459.09 -52442.42 -2.46% 2134901.51 2146729.58 2080372.45
Jun 11, 2022 2284329.76 14662.20 0.65% 2269667.56 2287141.31 2266223.62
Jun 10, 2022 2270114.44 -69788.98 -2.98% 2339903.42 2357615.48 2252707.35
Jun 9, 2022 2339155.36 -5223.20 -0.22% 2344378.56 2382553.88 2326531.84
Jun 8, 2022 2344620.39 -69821.15 -2.89% 2414441.54 2429842.24 2317841.90