BTC/MXN
Bán 585001.06
Chênh lệch Chênh lệch218.79
Mua 585219.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 591236.56 6208.15 1.06% 585028.41 592029.31 584223.26
May 25, 2022 585044.24 -2746.16 -0.47% 587790.40 599452.60 583474.71
May 24, 2022 587792.17 8692.45 1.50% 579099.72 591089.32 567467.84
May 23, 2022 579099.72 -21467.33 -3.57% 600567.05 608047.70 574418.41
May 22, 2022 600572.07 7329.75 1.24% 593242.32 604240.39 593071.77
May 20, 2022 577691.71 -25851.11 -4.28% 603542.82 611868.07 570103.07
May 19, 2022 603542.82 29091.08 5.06% 574451.74 607095.51 573364.34
May 18, 2022 574429.19 -31921.90 -5.26% 606351.09 610860.38 573307.93
May 17, 2022 606351.09 9133.61 1.53% 597217.48 613849.41 587614.57
May 16, 2022 597217.48 -28550.45 -4.56% 625767.93 626049.01 583653.85
May 13, 2022 597210.75 13262.75 2.27% 583948.00 623980.02 579036.60
May 12, 2022 583948.00 -4501.25 -0.76% 588449.25 609481.99 523490.17
May 11, 2022 588447.37 -43108.50 -6.83% 631555.87 650780.06 563072.42
May 10, 2022 631560.96 19302.04 3.15% 612258.92 663127.00 607337.81
May 9, 2022 612257.87 -74634.14 -10.87% 686892.01 692015.94 611901.01
May 8, 2022 686892.01 -3719.92 -0.54% 690611.93 693061.60 684533.73
May 6, 2022 725637.44 -12915.08 -1.75% 738552.52 741060.11 713070.53
May 5, 2022 738532.30 -56556.79 -7.11% 795089.09 797673.28 722612.56
May 4, 2022 795079.52 30097.37 3.93% 764982.15 802266.57 763716.74
May 3, 2022 764974.47 -22833.46 -2.90% 787807.93 788582.99 760924.64