BTC/NOK
Bán 209144.11
Chênh lệch Chênh lệch2471.07
Mua 211615.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 5, 2022 210672.29 -1719.06 -0.81% 212391.35 212637.90 210193.95
Oct 4, 2022 212391.49 3586.84 1.72% 208804.65 213500.44 207885.28
Oct 3, 2022 208803.98 1799.93 0.87% 207004.05 209608.23 206348.54
Oct 2, 2022 207004.55 -1662.51 -0.80% 208667.06 209571.04 205533.56
Sep 30, 2022 211354.59 2140.94 1.02% 209213.65 219111.80 206724.20
Sep 29, 2022 209211.82 1575.41 0.76% 207636.41 210503.68 203360.17
Sep 28, 2022 207636.54 1582.03 0.77% 206054.51 210560.98 201177.80
Sep 27, 2022 206054.51 -1282.55 -0.62% 207337.06 218697.61 204016.29
Sep 26, 2022 207336.16 8160.01 4.10% 199176.15 207978.56 198608.75
Sep 25, 2022 199183.17 -894.93 -0.45% 200078.10 200342.91 197254.71
Sep 14, 2022 205618.23 1811.50 0.89% 203806.73 207205.58 202767.57
Sep 13, 2022 203808.63 -16446.12 -7.47% 220254.75 224038.46 200853.12
Sep 12, 2022 220256.39 4867.90 2.26% 215388.49 221407.03 213358.18
Sep 11, 2022 215386.02 2726.48 1.28% 212659.54 215509.28 211146.68
Sep 9, 2022 211056.94 17465.95 9.02% 193590.99 212244.64 192561.05
Sep 8, 2022 193591.62 600.85 0.31% 192990.77 195437.98 190746.41
Sep 7, 2022 192991.26 4447.01 2.36% 188544.25 194361.67 186703.64
Sep 6, 2022 188544.18 -8124.88 -4.13% 196669.06 199974.15 187416.74
Sep 5, 2022 196669.06 -4511.18 -2.24% 201180.24 201403.22 195970.01
Sep 4, 2022 201179.61 1869.78 0.94% 199309.83 201207.10 198417.58