BTC/PKR
Bán 4362054.12
Chênh lệch Chênh lệch109968.40
Mua 4472022.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 4343095.58 -10008.33 -0.23% 4353103.91 4363971.90 4339995.30
Jun 26, 2022 4320417.81 -73686.83 -1.68% 4394104.64 4397983.55 4315554.41
Jun 25, 2022 4380577.09 16851.69 0.39% 4363725.40 4385091.52 4344797.28
Jun 24, 2022 4359799.79 13677.38 0.31% 4346122.41 4422424.63 4242203.42
Jun 23, 2022 4344723.22 175133.11 4.20% 4169590.11 4363690.11 4146588.92
Jun 22, 2022 4166944.75 -162346.00 -3.75% 4329290.75 4362097.78 4127153.01
Jun 21, 2022 4331539.58 77297.10 1.82% 4254242.48 4532650.26 4209094.62
Jun 20, 2022 4271257.30 156195.10 3.80% 4115062.20 4342852.83 4074546.66
Jun 19, 2022 4232036.27 9263.32 0.22% 4222772.95 4267888.47 4179169.35
Jun 18, 2022 4207440.43 -6509.37 -0.15% 4213949.80 4276343.31 4186034.06
Jun 17, 2022 4213087.92 19703.46 0.47% 4193384.46 4391854.41 4164158.84
Jun 16, 2022 4191564.32 -414415.58 -9.00% 4605979.90 4679896.14 4159299.08
Jun 15, 2022 4587454.61 89615.50 1.99% 4497839.11 4635056.33 4085396.23
Jun 14, 2022 4518689.92 3999.17 0.09% 4514690.75 4640776.19 4210820.81
Jun 13, 2022 4523372.38 -556000.93 -10.95% 5079373.31 5205400.54 4411185.93
Jun 12, 2022 5314583.61 -133843.67 -2.46% 5448427.28 5478612.32 5309251.51
Jun 11, 2022 5829783.27 37422.52 0.65% 5792360.75 5836960.69 5783571.17
Jun 10, 2022 5793502.57 -199712.57 -3.33% 5993215.14 6039374.72 5761273.37
Jun 9, 2022 5990938.23 22270.35 0.37% 5968667.88 6065865.14 5924142.80
Jun 8, 2022 5969283.99 -249710.42 -4.02% 6218994.41 6258668.23 5933092.65