BTC/PHP
Bán 1171427.94
Chênh lệch Chênh lệch1025.29
Mua 1172453.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 1169684.95 3140.24 0.27% 1166544.71 1172475.90 1166008.31
Jun 26, 2022 1152744.64 -19663.04 -1.68% 1172407.68 1173440.74 1151447.95
Jun 25, 2022 1169009.04 4496.08 0.39% 1164512.96 1170212.69 1159461.36
Jun 24, 2022 1163465.18 11362.73 0.99% 1152102.45 1180175.63 1137904.52
Jun 23, 2022 1151730.53 66721.67 6.15% 1085008.86 1156759.92 1080534.78
Jun 22, 2022 1085716.60 -36227.79 -3.23% 1121944.39 1133224.97 1073770.08
Jun 21, 2022 1122527.30 10961.16 0.99% 1111566.14 1175664.51 1100713.59
Jun 20, 2022 1116053.84 39001.44 3.62% 1077052.40 1134952.74 1066181.88
Jun 19, 2022 1103490.13 2412.99 0.22% 1101077.14 1112839.40 1089706.07
Jun 18, 2022 1096873.22 -1696.88 -0.15% 1098570.10 1114835.08 1091292.67
Jun 17, 2022 1098345.04 9517.50 0.87% 1088827.54 1144739.54 1080834.43
Jun 16, 2022 1088354.55 -115475.97 -9.59% 1203830.52 1222003.07 1079976.21
Jun 15, 2022 1198988.71 22017.42 1.87% 1176971.29 1211431.82 1072177.06
Jun 14, 2022 1182426.61 -12057.75 -1.01% 1194484.36 1225650.57 1114949.10
Jun 13, 2022 1196748.12 -159559.45 -11.76% 1356307.57 1393068.46 1167069.78
Jun 12, 2022 1413976.60 -35608.07 -2.46% 1449584.67 1457615.85 1412559.78
Jun 11, 2022 1551337.93 9957.41 0.65% 1541380.52 1553247.33 1539041.66
Jun 10, 2022 1541684.00 -51134.58 -3.21% 1592818.58 1604503.05 1530837.07
Jun 9, 2022 1592309.35 -6864.47 -0.43% 1599173.82 1621043.34 1584068.78
Jun 8, 2022 1599338.78 -43411.33 -2.64% 1642750.11 1654480.25 1578200.36