BTC/GBP
Bán 17228.01
Chênh lệch Chênh lệch263.10
Mua 17491.11
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 17149.26 160.47 0.94% 16988.79 17195.41 16909.34
Jun 26, 2022 16988.86 -272.86 -1.58% 17261.72 17299.51 16939.77
Jun 24, 2022 17115.07 41.26 0.24% 17073.81 17302.14 16723.73
Jun 23, 2022 17073.88 907.58 5.61% 16166.30 17132.90 16103.03
Jun 22, 2022 16166.30 -585.46 -3.49% 16751.76 16866.53 15987.41
Jun 21, 2022 16751.76 100.72 0.60% 16651.04 17508.59 16440.58
Jun 20, 2022 16651.04 -25.35 -0.15% 16676.39 17026.76 15962.85
Jun 19, 2022 16676.46 58.38 0.35% 16618.08 16869.11 16455.45
Jun 17, 2022 16716.14 349.96 2.14% 16366.18 17179.07 16277.65
Jun 16, 2022 16365.08 -2025.29 -11.01% 18390.37 18688.84 16245.61
Jun 15, 2022 18390.48 123.86 0.68% 18266.62 18543.58 16494.34
Jun 14, 2022 18266.70 -72.48 -0.40% 18339.18 18808.26 17136.11
Jun 13, 2022 18339.10 -3117.33 -14.53% 21456.43 21685.77 17923.59
Jun 12, 2022 21456.43 -551.58 -2.51% 22008.01 22136.28 21444.96
Jun 10, 2022 23499.11 -396.79 -1.66% 23895.90 24073.11 23237.55
Jun 9, 2022 23896.00 10.18 0.04% 23885.82 24320.78 23678.67
Jun 8, 2022 23885.82 -633.16 -2.58% 24518.98 24689.02 23569.52
Jun 7, 2022 24519.08 -323.90 -1.30% 24842.98 24855.49 23191.79
Jun 6, 2022 24843.73 1086.63 4.57% 23757.10 25111.89 23736.12
Jun 5, 2022 23757.10 20.81 0.09% 23736.29 23870.55 23671.29