BTC/ZAR
Bán 457292.97
Chênh lệch Chênh lệch428.99
Mua 457721.96
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 469236.99 5300.70 1.14% 463936.29 469821.11 463115.94
May 25, 2022 463938.25 1054.78 0.23% 462883.47 473475.37 459594.55
May 24, 2022 462883.76 3989.87 0.87% 458893.89 465723.84 448185.49
May 23, 2022 458894.18 -20721.69 -4.32% 479615.87 484547.65 454017.76
May 22, 2022 479612.54 7128.69 1.51% 472483.85 481646.12 471687.68
May 20, 2022 460995.78 -18292.19 -3.82% 479287.97 486089.88 456384.22
May 19, 2022 479287.97 18821.50 4.09% 460466.47 482719.31 459747.16
May 18, 2022 460448.40 -23130.14 -4.78% 483578.54 487085.93 459386.19
May 17, 2022 483578.54 1838.63 0.38% 481739.91 493081.45 468810.71
May 16, 2022 481741.41 -23348.29 -4.62% 505089.70 505105.85 470993.40
May 15, 2022 505089.70 8616.01 1.74% 496473.69 505890.68 496174.77
May 13, 2022 480454.07 16014.15 3.45% 464439.92 500758.27 460341.58
May 12, 2022 464439.92 -527.67 -0.11% 464967.59 483654.92 415900.68
May 11, 2022 464973.67 -34759.69 -6.96% 499733.36 514664.10 446615.38
May 10, 2022 499735.84 12051.08 2.47% 487684.76 526270.19 482983.86
May 9, 2022 487683.86 -58970.46 -10.79% 546654.32 550982.16 487462.02
May 8, 2022 546654.32 -458.56 -0.08% 547112.88 550343.02 543820.43
May 6, 2022 574759.65 -9205.91 -1.58% 583965.56 588471.63 564967.05
May 5, 2022 583949.57 -29842.41 -4.86% 613791.98 622057.47 571069.15
May 4, 2022 613795.82 19166.77 3.22% 594629.05 621558.68 593690.49