BTC/SGD
Bán 29682.58
Chênh lệch Chênh lệch10.00
Mua 29692.58
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 29391.50 262.40 0.90% 29129.10 29470.33 28987.25
Jun 26, 2022 29129.10 -470.56 -1.59% 29599.66 29654.73 29063.15
Jun 24, 2022 29360.40 62.67 0.21% 29297.73 29712.77 28771.62
Jun 23, 2022 29297.73 1620.49 5.85% 27677.24 29426.33 27568.34
Jun 22, 2022 27677.24 -1003.61 -3.50% 28680.85 28945.67 27402.96
Jun 21, 2022 28680.50 157.78 0.55% 28522.72 30009.27 28179.09
Jun 20, 2022 28522.72 -0.76 -0.00% 28523.48 29164.04 27263.11
Jun 19, 2022 28523.48 90.77 0.32% 28432.71 28865.90 28138.98
Jun 17, 2022 28667.96 498.08 1.77% 28169.88 29518.79 27998.56
Jun 16, 2022 28167.98 -3099.89 -9.91% 31267.87 31809.01 27946.58
Jun 15, 2022 31267.76 487.89 1.59% 30779.87 31509.75 27912.01
Jun 14, 2022 30778.59 -494.62 -1.58% 31273.21 32279.62 29007.58
Jun 13, 2022 31272.66 -5639.42 -15.28% 36912.08 37311.25 30541.86
Jun 12, 2022 36913.53 -1012.48 -2.67% 37926.01 38086.37 36889.41
Jun 10, 2022 40468.03 -1110.44 -2.67% 41578.47 41864.65 39994.45
Jun 9, 2022 41576.74 47.29 0.11% 41529.45 42167.13 41220.54
Jun 8, 2022 41529.45 -1205.48 -2.82% 42734.93 43012.41 41031.46
Jun 7, 2022 42734.30 -427.26 -0.99% 43161.56 43318.94 40273.91
Jun 6, 2022 43162.86 2055.97 5.00% 41106.89 43620.59 41065.76
Jun 5, 2022 41108.78 78.07 0.19% 41030.71 41317.84 40906.87