BCH/BTC
Bán 0.00525
Chênh lệch Chênh lệch0.00006
Mua 0.00531
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.00525 -0.00009 -1.69% 0.00534 0.00537 0.00518
Jun 27, 2022 0.00535 0.00003 0.56% 0.00532 0.00543 0.00528
Jun 26, 2022 0.00534 0.00000 0.00% 0.00534 0.00551 0.00531
Jun 25, 2022 0.00534 0.00000 0.00% 0.00534 0.00539 0.00519
Jun 24, 2022 0.00535 -0.00013 -2.37% 0.00548 0.00569 0.00531
Jun 23, 2022 0.00548 -0.00014 -2.49% 0.00562 0.00571 0.00544
Jun 22, 2022 0.00561 -0.00013 -2.26% 0.00574 0.00574 0.00556
Jun 21, 2022 0.00573 0.00000 0.00% 0.00573 0.00580 0.00538
Jun 20, 2022 0.00574 -0.00009 -1.54% 0.00583 0.00606 0.00568
Jun 19, 2022 0.00583 -0.00022 -3.64% 0.00605 0.00625 0.00570
Jun 18, 2022 0.00605 0.00014 2.37% 0.00591 0.00639 0.00570
Jun 17, 2022 0.00591 0.00059 11.09% 0.00532 0.00592 0.00507
Jun 16, 2022 0.00533 -0.00030 -5.33% 0.00563 0.00572 0.00513
Jun 15, 2022 0.00563 -0.00003 -0.53% 0.00566 0.00593 0.00538
Jun 14, 2022 0.00566 0.00006 1.07% 0.00560 0.00603 0.00546
Jun 13, 2022 0.00561 0.00016 2.94% 0.00545 0.00573 0.00529
Jun 12, 2022 0.00546 -0.00001 -0.18% 0.00547 0.00557 0.00536
Jun 11, 2022 0.00548 -0.00024 -4.20% 0.00572 0.00577 0.00544
Jun 10, 2022 0.00573 -0.00007 -1.21% 0.00580 0.00589 0.00559
Jun 9, 2022 0.00580 -0.00002 -0.34% 0.00582 0.00588 0.00571