BCH/USDT
Bán 192.10
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 192.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BCH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 196.00 0.60 0.31% 195.40 201.05 192.80
May 24, 2022 195.45 3.65 1.90% 191.80 197.15 183.10
May 23, 2022 191.75 -5.90 -2.99% 197.65 207.50 188.85
May 22, 2022 197.80 5.65 2.94% 192.15 202.15 190.15
May 21, 2022 192.20 2.30 1.21% 189.90 195.60 186.35
May 20, 2022 189.90 -6.45 -3.28% 196.35 200.15 186.00
May 19, 2022 196.30 9.65 5.17% 186.65 198.30 180.90
May 18, 2022 186.65 -20.10 -9.72% 206.75 208.95 186.10
May 17, 2022 206.70 9.25 4.68% 197.45 213.65 194.60
May 16, 2022 197.40 -17.15 -7.99% 214.55 214.60 196.05
May 15, 2022 214.55 6.30 3.03% 208.25 215.60 202.45
May 14, 2022 208.40 6.30 3.12% 202.10 235.70 186.20
May 13, 2022 202.05 8.95 4.63% 193.10 220.60 190.85
May 12, 2022 192.85 -0.35 -0.18% 193.20 225.55 155.15
May 11, 2022 193.25 -37.85 -16.38% 231.10 248.85 182.40
May 10, 2022 231.05 14.10 6.50% 216.95 243.50 210.30
May 9, 2022 216.90 -43.90 -16.83% 260.80 265.50 215.40
May 8, 2022 260.80 -6.60 -2.47% 267.40 268.95 259.25
May 7, 2022 267.35 -7.05 -2.57% 274.40 276.85 263.10
May 6, 2022 274.35 -1.95 -0.71% 276.30 277.30 264.85