BTC/CZK
Bán 499384.26
Chênh lệch Chênh lệch335.45
Mua 499719.71
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 496462.74 4692.96 0.95% 491769.78 497851.60 489653.83
Jun 26, 2022 491771.88 -8487.09 -1.70% 500258.97 500980.38 490466.47
Jun 24, 2022 495751.48 -239.37 -0.05% 495990.85 502379.73 486057.76
Jun 23, 2022 495990.85 28909.87 6.19% 467080.98 497701.61 465312.14
Jun 22, 2022 467080.98 -18038.20 -3.72% 485119.18 487724.01 462464.48
Jun 21, 2022 485113.32 3011.02 0.62% 482102.30 505871.45 476235.01
Jun 20, 2022 482101.28 -1875.54 -0.39% 483976.82 492754.37 462138.10
Jun 19, 2022 483976.82 1798.94 0.37% 482177.88 489501.37 477446.11
Jun 17, 2022 483437.63 6101.00 1.28% 477336.63 500574.86 474221.11
Jun 16, 2022 477336.63 -56010.25 -10.50% 533346.88 542314.94 473386.67
Jun 15, 2022 533347.44 9524.31 1.82% 523823.13 537819.67 473598.51
Jun 14, 2022 523823.68 -8672.04 -1.63% 532495.72 549653.96 494556.94
Jun 13, 2022 532396.39 -92188.90 -14.76% 624585.29 631563.69 520289.76
Jun 12, 2022 624609.82 -16786.15 -2.62% 641395.97 645013.02 624274.00
Jun 10, 2022 684411.64 -14796.17 -2.12% 699207.81 703959.76 677297.22
Jun 9, 2022 699242.40 4110.92 0.59% 695131.48 706440.84 688117.79
Jun 8, 2022 695134.34 -24261.93 -3.37% 719396.27 723925.71 689273.18
Jun 7, 2022 719373.13 -5267.66 -0.73% 724640.79 728830.23 676161.39
Jun 6, 2022 724662.58 37347.32 5.43% 687315.26 732760.98 686661.43
Jun 5, 2022 687346.87 143.17 0.02% 687203.70 691056.13 685314.54