BTC/DKK
Bán 149886.61
Chênh lệch Chênh lệch63.70
Mua 149950.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 149414.45 1382.17 0.93% 148032.28 149861.79 147400.28
Jun 26, 2022 148032.91 -2555.78 -1.70% 150588.69 150800.94 147628.86
Jun 24, 2022 149284.46 160.48 0.11% 149123.98 151145.76 146143.81
Jun 23, 2022 149124.19 8638.51 6.15% 140485.68 149631.12 139936.90
Jun 22, 2022 140484.28 -5700.85 -3.90% 146185.13 146792.63 139062.31
Jun 21, 2022 146183.36 885.74 0.61% 145297.62 152608.60 143551.19
Jun 20, 2022 145297.62 -379.42 -0.26% 145677.04 148432.12 139127.33
Jun 19, 2022 145676.42 554.83 0.38% 145121.59 147352.03 143694.04
Jun 17, 2022 146073.06 2453.51 1.71% 143619.55 150802.92 142680.76
Jun 16, 2022 143609.84 -16845.42 -10.50% 160455.26 163159.30 142438.70
Jun 15, 2022 160455.05 2918.99 1.85% 157536.06 161775.84 142395.46
Jun 14, 2022 157534.63 -2716.78 -1.70% 160251.41 165489.26 148880.99
Jun 13, 2022 160250.06 -27909.12 -14.83% 188159.18 190234.10 156609.19
Jun 12, 2022 188164.31 -5058.57 -2.62% 193222.88 194296.28 188062.66
Jun 10, 2022 206230.26 -4441.50 -2.11% 210671.76 212104.74 203922.67
Jun 9, 2022 210671.30 1226.33 0.59% 209444.97 212856.85 207517.53
Jun 8, 2022 209443.46 -6771.16 -3.13% 216214.62 217592.62 207588.18
Jun 7, 2022 216211.35 -1906.01 -0.87% 218117.36 219058.11 203487.27
Jun 6, 2022 218123.91 10812.68 5.22% 207311.23 220601.88 207100.20
Jun 5, 2022 207320.76 93.27 0.05% 207227.49 208437.11 206674.15