BTG/BTC
Bán 0.0008079
Chênh lệch Chênh lệch0.0000072
Mua 0.0008151
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTG/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.0008119 -0.0000090 -1.10% 0.0008209 0.0008294 0.0008099
Jun 26, 2022 0.0008209 0.0000041 0.50% 0.0008168 0.0008359 0.0008089
Jun 25, 2022 0.0008168 -0.0000056 -0.68% 0.0008224 0.0008362 0.0008059
Jun 24, 2022 0.0008223 0.0000194 2.42% 0.0008029 0.0008333 0.0007979
Jun 23, 2022 0.0008029 -0.0000060 -0.74% 0.0008089 0.0008189 0.0007952
Jun 22, 2022 0.0008089 -0.0000080 -0.98% 0.0008169 0.0008475 0.0008029
Jun 21, 2022 0.0008164 0.0000083 1.03% 0.0008081 0.0008206 0.0008039
Jun 20, 2022 0.0008081 0.0000123 1.55% 0.0007958 0.0008359 0.0007916
Jun 19, 2022 0.0007958 -0.0000204 -2.50% 0.0008162 0.0008578 0.0007852
Jun 18, 2022 0.0008239 0.0000577 7.53% 0.0007662 0.0008249 0.0007467
Jun 17, 2022 0.0007662 0.0000271 3.67% 0.0007391 0.0007890 0.0007353
Jun 16, 2022 0.0007391 0.0000080 1.09% 0.0007311 0.0007640 0.0007231
Jun 15, 2022 0.0007311 0.0000179 2.51% 0.0007132 0.0007350 0.0006881
Jun 14, 2022 0.0007132 0.0000518 7.83% 0.0006614 0.0007677 0.0006403
Jun 13, 2022 0.0006614 0.0000141 2.18% 0.0006473 0.0007010 0.0006077
Jun 12, 2022 0.0006473 -0.0000309 -4.56% 0.0006782 0.0006792 0.0006224
Jun 11, 2022 0.0006782 -0.0000438 -6.07% 0.0007220 0.0007225 0.0006603
Jun 10, 2022 0.0007225 0.0000138 1.95% 0.0007087 0.0007595 0.0006883
Jun 9, 2022 0.0007087 -0.0000023 -0.32% 0.0007110 0.0007181 0.0007016
Jun 8, 2022 0.0007111 0.0000139 1.99% 0.0006972 0.0007231 0.0006890