BTC/NZD
Bán 33152.25
Chênh lệch Chênh lệch21.03
Mua 33173.28
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 32933.50 20.78 0.06% 32912.72 33072.51 32568.75
Jun 27, 2022 32912.72 -380.65 -1.14% 33293.37 34005.74 32583.25
Jun 26, 2022 33293.51 -538.89 -1.59% 33832.40 33883.55 33179.75
Jun 24, 2022 33520.79 -33.74 -0.10% 33554.53 33984.64 32841.94
Jun 23, 2022 33554.53 1732.80 5.45% 31821.73 33671.15 31682.66
Jun 22, 2022 31821.73 -957.64 -2.92% 32779.37 33170.94 31422.49
Jun 21, 2022 32778.98 346.22 1.07% 32432.76 34144.06 32060.52
Jun 20, 2022 32432.25 -51.45 -0.16% 32483.70 33143.82 31111.27
Jun 19, 2022 32483.18 -14.77 -0.05% 32497.95 32898.61 32070.48
Jun 17, 2022 32652.85 627.34 1.96% 32025.51 33665.12 31844.70
Jun 16, 2022 32023.35 -3830.55 -10.68% 35853.90 36422.26 31754.54
Jun 15, 2022 35853.61 343.01 0.97% 35510.60 36168.10 32156.30
Jun 14, 2022 35509.12 -255.99 -0.72% 35765.11 36938.37 33248.39
Jun 13, 2022 35764.25 -6112.69 -14.60% 41876.94 42325.82 34948.77
Jun 12, 2022 41878.58 -1152.00 -2.68% 43030.58 43265.94 41850.43
Jun 10, 2022 45866.51 -1236.82 -2.63% 47103.33 47381.89 45362.27
Jun 9, 2022 47101.37 260.99 0.56% 46840.38 47552.29 46598.98
Jun 8, 2022 46840.02 -1142.28 -2.38% 47982.30 48304.53 46189.51
Jun 7, 2022 47980.75 -366.31 -0.76% 48347.06 48554.50 45189.94
Jun 6, 2022 48348.52 2404.13 5.23% 45944.39 48709.46 45891.26