BTC/RON
Bán 99766.59
Chênh lệch Chênh lệch55.07
Mua 99821.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/RON lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 99101.04 1415.52 1.45% 97685.52 99395.35 97063.47
Jun 26, 2022 97685.94 -1999.90 -2.01% 99685.84 100005.06 97345.93
Jun 24, 2022 98897.13 -248.30 -0.25% 99145.43 100481.21 97171.19
Jun 23, 2022 99145.45 5734.49 6.14% 93410.96 99481.56 93045.35
Jun 22, 2022 93410.96 -3771.56 -3.88% 97182.52 97599.82 92471.06
Jun 21, 2022 97180.76 628.72 0.65% 96552.04 101468.81 95393.92
Jun 20, 2022 96552.04 -254.97 -0.26% 96807.01 98655.46 92451.66
Jun 19, 2022 96807.63 460.52 0.48% 96347.11 97919.51 95478.26
Jun 17, 2022 96890.27 1415.94 1.48% 95474.33 100268.87 94850.55
Jun 16, 2022 95467.87 -11081.05 -10.40% 106548.92 108343.27 94692.42
Jun 15, 2022 106548.92 1887.68 1.80% 104661.24 107429.27 94640.36
Jun 14, 2022 104656.88 -1773.21 -1.67% 106430.09 109878.04 98854.90
Jun 13, 2022 106402.39 -18593.11 -14.88% 124995.50 126370.24 103984.40
Jun 12, 2022 125000.41 -3405.35 -2.65% 128405.76 129082.82 124935.94
Jun 10, 2022 136743.88 -3209.81 -2.29% 139953.69 140901.94 135501.13
Jun 9, 2022 139947.88 789.91 0.57% 139157.97 141498.60 137921.93
Jun 8, 2022 139161.76 -4498.58 -3.13% 143660.34 144569.56 137935.76
Jun 7, 2022 143655.72 -1249.68 -0.86% 144905.40 145554.88 135180.81
Jun 6, 2022 144909.75 7368.41 5.36% 137541.34 146551.81 137405.09
Jun 5, 2022 137547.67 225.27 0.16% 137322.40 138292.33 137113.40