BTC/BYN
Bán 53332.20
Chênh lệch Chênh lệch577.95
Mua 53910.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 53332.20 213.80 0.40% 53118.40 53897.20 52135.20
Jun 23, 2022 53118.40 2826.00 5.62% 50292.40 53333.10 50094.15
Jun 22, 2022 50292.40 -2060.95 -3.94% 52353.35 52561.05 49789.65
Jun 21, 2022 52352.40 180.80 0.35% 52171.60 54815.50 51617.95
Jun 20, 2022 52171.60 -95.45 -0.18% 52267.05 53357.95 49926.40
Jun 19, 2022 52267.05 161.45 0.31% 52105.60 52850.50 51567.50
Jun 17, 2022 52471.50 513.45 0.99% 51958.05 54233.35 51592.45
Jun 16, 2022 51954.55 -5370.30 -9.37% 57324.85 58291.65 51532.20
Jun 15, 2022 57325.25 1047.70 1.86% 56277.55 57765.45 51000.35
Jun 14, 2022 56275.20 -743.00 -1.30% 57018.20 58910.85 52889.15
Jun 13, 2022 57005.75 -10423.45 -15.46% 67429.20 68177.30 55698.35
Jun 12, 2022 67431.85 -2008.60 -2.89% 69440.45 69825.20 67387.05
Jun 10, 2022 74114.80 -2532.45 -3.30% 76647.25 77239.05 73261.95
Jun 9, 2022 76644.05 -1213.40 -1.56% 77857.45 78465.15 76237.25
Jun 8, 2022 77859.60 -2705.40 -3.36% 80565.00 81077.30 77137.40
Jun 7, 2022 80562.40 -633.10 -0.78% 81195.50 81704.40 75653.30
Jun 6, 2022 81197.95 3541.20 4.56% 77656.75 82182.50 77586.10
Jun 5, 2022 77660.35 32.10 0.04% 77628.25 78028.55 77395.10
Jun 3, 2022 76968.50 -1611.25 -2.05% 78579.75 79230.15 76063.70
Jun 2, 2022 78586.15 2110.25 2.76% 76475.90 79097.05 75925.35