BTC/EUR
Bán 19657.00
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 19657.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 20159.70 158.95 0.79% 20000.75 20217.25 19918.40
Sep 28, 2022 19999.40 116.65 0.59% 19882.75 20311.50 19333.20
Sep 27, 2022 19882.25 -106.35 -0.53% 19988.60 21141.55 19638.55
Sep 26, 2022 19986.95 569.45 2.93% 19417.50 20018.65 19354.65
Sep 25, 2022 19418.05 -90.35 -0.46% 19508.40 19777.00 19256.65
Sep 24, 2022 19507.90 -379.75 -1.91% 19887.65 19912.55 19397.45
Sep 23, 2022 19886.40 167.75 0.85% 19718.65 20007.15 19039.15
Sep 22, 2022 19427.55 650.15 3.46% 18777.40 19842.75 18703.05
Sep 21, 2022 18779.15 -150.25 -0.79% 18929.40 20180.70 18437.50
Sep 20, 2022 18929.70 -552.90 -2.84% 19482.60 19549.45 18793.55
Sep 19, 2022 19484.75 107.70 0.56% 19377.05 19631.10 18303.60
Sep 18, 2022 19376.85 -712.20 -3.55% 20089.05 20092.05 19320.65
Sep 17, 2022 20088.30 315.10 1.59% 19773.20 20157.30 19726.85
Sep 16, 2022 19775.30 49.65 0.25% 19725.65 19942.60 19321.05
Sep 15, 2022 19726.55 -542.40 -2.68% 20268.95 20410.80 19502.15
Sep 14, 2022 20269.05 51.60 0.26% 20217.45 20551.80 19646.05
Sep 13, 2022 20217.65 -1899.40 -8.59% 22117.05 22471.50 19929.90
Sep 12, 2022 22116.55 436.25 2.01% 21680.30 22226.95 21378.70
Sep 11, 2022 21681.05 142.40 0.66% 21538.65 21749.25 21249.90
Sep 10, 2022 21537.15 277.60 1.31% 21259.55 21701.80 21021.50