BTC/TRY
Bán 347874.12
Chênh lệch Chênh lệch903.21
Mua 348777.33
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 341810.00 886.61 0.26% 340923.39 344082.90 338819.11
Jun 27, 2022 341661.37 -6589.97 -1.89% 348251.34 359137.42 338436.39
Jun 26, 2022 349910.17 -8151.96 -2.28% 358062.13 358534.62 348628.22
Jun 24, 2022 355788.26 -8436.13 -2.32% 364224.39 371677.75 345115.90
Jun 23, 2022 364224.44 19004.78 5.51% 345219.66 376210.88 344002.14
Jun 22, 2022 345219.66 -13110.21 -3.66% 358329.87 361827.78 342044.17
Jun 21, 2022 358323.38 3558.72 1.00% 354764.66 378452.47 351845.98
Jun 20, 2022 354785.62 -153.81 -0.04% 354939.43 364034.92 339651.62
Jun 19, 2022 354939.43 2523.07 0.72% 352416.36 358904.02 348363.81
Jun 17, 2022 354996.41 3448.61 0.98% 351547.80 368863.67 349085.55
Jun 16, 2022 351524.02 -35294.72 -9.12% 386818.74 394192.26 348659.01
Jun 15, 2022 386821.18 5832.75 1.53% 380988.43 389647.38 346785.52
Jun 14, 2022 380972.58 -5734.14 -1.48% 386706.72 399579.44 359344.30
Jun 13, 2022 386637.61 -68429.13 -15.04% 455066.74 461621.96 377686.27
Jun 12, 2022 455112.48 -13177.01 -2.81% 468289.49 472220.93 454808.56
Jun 10, 2022 496076.42 -20616.18 -3.99% 516692.60 521385.32 492290.14
Jun 9, 2022 516671.12 -965.25 -0.19% 517636.37 527927.76 502910.11
Jun 8, 2022 517650.48 -3928.65 -0.75% 521579.13 527832.92 502577.67
Jun 7, 2022 521562.36 2286.66 0.44% 519275.70 528734.09 484837.21
Jun 6, 2022 519291.31 29216.89 5.96% 490074.42 525470.31 489501.70