BTS/BTC
Bán 0.00000051
Chênh lệch Chênh lệch0.00000005
Mua 0.00000056
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000051 0.00000002 4.08% 0.00000049 0.00000051 0.00000049
Jun 26, 2022 0.00000050 0.00000001 2.04% 0.00000049 0.00000051 0.00000049
Jun 25, 2022 0.00000049 0.00000003 6.52% 0.00000046 0.00000055 0.00000046
Jun 24, 2022 0.00000047 0.00000001 2.17% 0.00000046 0.00000047 0.00000044
Jun 23, 2022 0.00000045 0.00000001 2.27% 0.00000044 0.00000057 0.00000043
Jun 22, 2022 0.00000043 0.00000000 0.00% 0.00000043 0.00000044 0.00000042
Jun 21, 2022 0.00000043 0.00000000 0.00% 0.00000043 0.00000045 0.00000043
Jun 20, 2022 0.00000044 0.00000003 7.32% 0.00000041 0.00000044 0.00000041
Jun 19, 2022 0.00000042 0.00000001 2.44% 0.00000041 0.00000043 0.00000040
Jun 18, 2022 0.00000041 0.00000001 2.50% 0.00000040 0.00000042 0.00000040
Jun 17, 2022 0.00000041 0.00000002 5.13% 0.00000039 0.00000042 0.00000039
Jun 16, 2022 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000040 0.00000039
Jun 15, 2022 0.00000040 0.00000002 5.26% 0.00000038 0.00000040 0.00000038
Jun 14, 2022 0.00000038 0.00000000 0.00% 0.00000038 0.00000040 0.00000038
Jun 11, 2022 0.00000038 -0.00000001 -2.56% 0.00000039 0.00000039 0.00000038
Jun 10, 2022 0.00000039 -0.00000002 -4.88% 0.00000041 0.00000042 0.00000039
Jun 9, 2022 0.00000041 0.00000002 5.13% 0.00000039 0.00000042 0.00000039
Jun 8, 2022 0.00000040 0.00000001 2.56% 0.00000039 0.00000043 0.00000039
Jun 7, 2022 0.00000040 0.00000002 5.26% 0.00000038 0.00000043 0.00000038
Jun 6, 2022 0.00000038 0.00000000 0.00% 0.00000038 0.00000038 0.00000038