BTS/USD
Bán 0.0105890
Chênh lệch Chênh lệch0.0002642
Mua 0.0108532
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.0103429 -0.0001930 -1.83% 0.0105359 0.0108112 0.0100258
Jun 27, 2022 0.0105359 -0.0003684 -3.38% 0.0109043 0.0113586 0.0103273
Jun 26, 2022 0.0109043 -0.0000185 -0.17% 0.0109228 0.0113464 0.0107817
Jun 25, 2022 0.0109228 0.0005542 5.34% 0.0103686 0.0122225 0.0101259
Jun 24, 2022 0.0103686 0.0004819 4.87% 0.0098867 0.0105085 0.0095082
Jun 23, 2022 0.0098867 0.0009294 10.38% 0.0089573 0.0119597 0.0089220
Jun 22, 2022 0.0089573 -0.0003334 -3.59% 0.0092907 0.0095607 0.0087904
Jun 21, 2022 0.0092906 -0.0001371 -1.45% 0.0094277 0.0099438 0.0091538
Jun 20, 2022 0.0094277 0.0004110 4.56% 0.0090167 0.0096420 0.0086128
Jun 19, 2022 0.0090167 0.0008913 10.97% 0.0081254 0.0090318 0.0078032
Jun 18, 2022 0.0081252 -0.0006409 -7.31% 0.0087661 0.0088959 0.0074281
Jun 17, 2022 0.0087662 0.0004380 5.26% 0.0083282 0.0090515 0.0082696
Jun 16, 2022 0.0083276 -0.0011225 -11.88% 0.0094501 0.0096095 0.0082599
Jun 15, 2022 0.0094501 0.0008509 9.90% 0.0085992 0.0095091 0.0080075
Jun 14, 2022 0.0085988 0.0000155 0.18% 0.0085833 0.0093734 0.0082253
Jun 11, 2022 0.0113567 -0.0005252 -4.42% 0.0118819 0.0119228 0.0113214
Jun 10, 2022 0.0118819 -0.0008679 -6.81% 0.0127498 0.0131506 0.0117184
Jun 9, 2022 0.0127493 0.0002579 2.06% 0.0124914 0.0132918 0.0121352
Jun 8, 2022 0.0124918 -0.0003796 -2.95% 0.0128714 0.0135834 0.0123759
Jun 7, 2022 0.0128710 0.0005508 4.47% 0.0123202 0.0139387 0.0115339