BB
Bán 5.05
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 5.29

Giao dịch BlackBerry Limited - biểu đồ giá BB

Bán 5.05
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 5.29
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 5.05 0.10 2.02% 4.95 5.16 4.95
Jun 8, 2023 4.95 -0.03 -0.60% 4.98 5.17 4.95
Jun 7, 2023 5.11 -0.08 -1.54% 5.19 5.31 5.05
Jun 6, 2023 5.20 0.12 2.36% 5.08 5.23 5.07
Jun 5, 2023 5.13 0.18 3.64% 4.95 5.22 4.95
Jun 2, 2023 5.18 -0.14 -2.63% 5.32 5.42 5.18
Jun 1, 2023 5.31 0.11 2.12% 5.20 5.38 5.19
May 31, 2023 5.26 0.20 3.95% 5.06 5.29 5.00
May 30, 2023 5.09 0.04 0.79% 5.05 5.27 5.03
May 26, 2023 5.13 0.03 0.59% 5.10 5.23 5.09
May 25, 2023 5.00 -0.22 -4.21% 5.22 5.27 5.00
May 24, 2023 5.14 0.05 0.98% 5.09 5.17 5.08
May 23, 2023 5.19 -0.12 -2.26% 5.31 5.39 5.18
May 22, 2023 5.39 0.13 2.47% 5.26 5.42 5.26
May 19, 2023 5.24 -0.08 -1.50% 5.32 5.41 5.24
May 18, 2023 5.24 -0.06 -1.13% 5.30 5.44 5.23
May 17, 2023 5.33 0.38 7.68% 4.95 5.33 4.95
May 16, 2023 4.99 -0.03 -0.60% 5.02 5.07 4.95
May 15, 2023 5.04 0.14 2.86% 4.90 5.09 4.90
May 12, 2023 4.89 -0.05 -1.01% 4.94 5.09 4.87