APRN
Bán 1.0102
Chênh lệch Chênh lệch0.0296
Mua 1.0398

Giao dịch Blue Apron Holdings, Inc. Class - biểu đồ giá APRN

Bán 1.0102
Chênh lệch Chênh lệch0.0296
Mua 1.0398
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

APRN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 1.0102 -0.0249 -2.41% 1.0351 1.0351 0.9486
Dec 1, 2022 1.0401 0.0000 0.00% 1.0401 1.1197 1.0202
Nov 30, 2022 1.0301 0.0448 4.55% 0.9853 1.0600 0.9474
Nov 29, 2022 0.9854 0.0139 1.43% 0.9715 1.0053 0.9207
Nov 28, 2022 0.9646 -0.0307 -3.08% 0.9953 1.0401 0.9440
Nov 25, 2022 1.0501 -0.0049 -0.46% 1.0550 1.0849 1.0351
Nov 23, 2022 1.0451 0.0100 0.97% 1.0351 1.0600 0.9903
Nov 22, 2022 1.0301 -0.1045 -9.21% 1.1346 1.1347 1.0252
Nov 21, 2022 1.1247 0.0348 3.19% 1.0899 1.1596 1.0700
Nov 18, 2022 1.1098 0.0349 3.25% 1.0749 1.1297 1.0749
Nov 17, 2022 1.0799 -0.0249 -2.25% 1.1048 1.1148 1.0700
Nov 16, 2022 1.1197 0.0149 1.35% 1.1048 1.1347 1.0899
Nov 15, 2022 1.1347 -0.0298 -2.56% 1.1645 1.1795 1.1297
Nov 14, 2022 1.1148 -0.0298 -2.60% 1.1446 1.1795 1.0998
Nov 11, 2022 1.1397 -0.0995 -8.03% 1.2392 1.2591 1.1197
Nov 10, 2022 1.7370 0.2341 15.58% 1.5029 1.8265 1.5029
Nov 9, 2022 1.4383 -0.1542 -9.68% 1.5925 1.6125 1.4333
Nov 8, 2022 1.6175 -0.1841 -10.22% 1.8016 1.8066 1.6075
Nov 7, 2022 1.7469 -0.0148 -0.84% 1.7617 1.8216 1.6125
Nov 4, 2022 2.0600 -0.0300 -1.44% 2.0900 2.1300 2.0000