BNT/USD
Bán 0.5097
Chênh lệch Chênh lệch0.0086
Mua 0.5183
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.4947 -0.0130 -2.56% 0.5077 0.5127 0.4897
Jun 27, 2022 0.5067 -0.0179 -3.41% 0.5246 0.5416 0.4957
Jun 26, 2022 0.5246 -0.0140 -2.60% 0.5386 0.5635 0.5216
Jun 25, 2022 0.5386 0.0010 0.19% 0.5376 0.5536 0.5157
Jun 24, 2022 0.5376 0.0190 3.66% 0.5186 0.5546 0.5087
Jun 23, 2022 0.5196 0.0369 7.64% 0.4827 0.5196 0.4797
Jun 22, 2022 0.4817 -0.0290 -5.68% 0.5107 0.5107 0.4777
Jun 21, 2022 0.5117 -0.0089 -1.71% 0.5206 0.5536 0.5087
Jun 20, 2022 0.5206 0.0069 1.34% 0.5137 0.5316 0.4787
Jun 19, 2022 0.5127 0.0360 7.55% 0.4767 0.5286 0.4538
Jun 18, 2022 0.4767 -0.0818 -14.65% 0.5585 0.5665 0.4329
Jun 17, 2022 0.5595 -0.0290 -4.93% 0.5885 0.6134 0.5456
Jun 16, 2022 0.5885 -0.1556 -20.91% 0.7441 0.7541 0.5785
Jun 15, 2022 0.7431 -0.0688 -8.47% 0.8119 0.8229 0.6373
Jun 14, 2022 0.8109 -0.0658 -7.51% 0.8767 0.9166 0.7800
Jun 13, 2022 0.8628 -0.1326 -13.32% 0.9954 1.0254 0.8378
Jun 12, 2022 0.9974 -0.0958 -8.76% 1.0932 1.1052 0.9964
Jun 11, 2022 1.0932 -0.0968 -8.13% 1.1900 1.2189 1.0852
Jun 10, 2022 1.1900 -0.1207 -9.21% 1.3107 1.3146 1.1800
Jun 9, 2022 1.3117 0.0399 3.14% 1.2718 1.3206 1.2598