2388
Bán 30.70
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 31.35

Giao dịch BOC Hong Kong (Holdings) Limited - biểu đồ giá 2388

Bán 30.70
Chênh lệch Chênh lệch0.65
Mua 31.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2388 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 30.70 0.05 0.16% 30.65 30.95 30.30
Jun 29, 2022 30.45 -0.75 -2.40% 31.20 31.20 30.40
Jun 28, 2022 31.15 0.10 0.32% 31.05 31.40 30.80
Jun 27, 2022 31.10 -0.20 -0.64% 31.30 31.50 30.75
Jun 24, 2022 30.60 -0.15 -0.49% 30.75 31.10 30.30
Jun 23, 2022 30.80 -0.05 -0.16% 30.85 31.00 30.45
Jun 22, 2022 30.85 -0.40 -1.28% 31.25 31.30 30.85
Jun 21, 2022 31.25 0.60 1.96% 30.65 31.30 30.65
Jun 20, 2022 30.55 0.55 1.83% 30.00 30.60 29.95
Jun 17, 2022 30.25 0.60 2.02% 29.65 30.40 29.60
Jun 16, 2022 29.70 -0.20 -0.67% 29.90 30.10 29.50
Jun 15, 2022 29.65 -0.05 -0.17% 29.70 30.45 29.65
Jun 14, 2022 30.15 1.25 4.33% 28.90 30.35 28.80
Jun 13, 2022 28.85 0.15 0.52% 28.70 29.05 28.55
Jun 10, 2022 29.10 0.05 0.17% 29.05 29.35 29.00
Jun 9, 2022 29.20 0.10 0.34% 29.10 29.45 28.95
Jun 8, 2022 29.35 -0.70 -2.33% 30.05 30.35 29.20
Jun 7, 2022 30.00 -0.35 -1.15% 30.35 30.35 29.85
Jun 6, 2022 30.20 0.25 0.83% 29.95 30.30 29.35
Jun 2, 2022 29.80 -0.15 -0.50% 29.95 30.20 29.70