BKNG
Bán 1804.49
Chênh lệch Chênh lệch3.71
Mua 1808.20

Giao dịch Booking Holdings Inc. - biểu đồ giá BKNG

Bán 1804.49
Chênh lệch Chênh lệch3.71
Mua 1808.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BKNG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 1804.49 -81.76 -4.33% 1886.25 1889.42 1803.82
Sep 20, 2022 1895.01 10.63 0.56% 1884.38 1923.77 1873.02
Sep 19, 2022 1900.40 55.72 3.02% 1844.68 1906.43 1844.68
Sep 16, 2022 1874.46 -52.45 -2.72% 1926.91 1926.94 1851.15
Sep 15, 2022 1955.71 7.00 0.36% 1948.71 2012.89 1944.99
Sep 14, 2022 1965.81 50.33 2.63% 1915.48 1967.81 1891.67
Sep 13, 2022 1919.03 -19.96 -1.03% 1938.99 1965.56 1909.25
Sep 12, 2022 2011.94 6.17 0.31% 2005.77 2028.82 1994.02
Sep 9, 2022 1980.07 64.04 3.34% 1916.03 1983.04 1911.71
Sep 8, 2022 1904.23 69.56 3.79% 1834.67 1909.93 1821.90
Sep 7, 2022 1870.07 54.57 3.01% 1815.50 1878.59 1799.99
Sep 6, 2022 1813.12 -22.34 -1.22% 1835.46 1840.92 1778.80
Sep 2, 2022 1836.31 -26.22 -1.41% 1862.53 1871.33 1811.98
Sep 1, 2022 1849.34 0.58 0.03% 1848.76 1871.95 1799.48
Aug 31, 2022 1874.04 -18.79 -0.99% 1892.83 1914.71 1869.73
Aug 30, 2022 1878.95 -35.45 -1.85% 1914.40 1919.70 1865.96
Aug 29, 2022 1897.35 36.50 1.96% 1860.85 1919.23 1860.85
Aug 26, 2022 1909.55 -97.71 -4.87% 2007.26 2018.05 1906.24
Aug 25, 2022 2006.66 12.06 0.60% 1994.60 2032.04 1990.65
Aug 24, 2022 1988.17 17.55 0.89% 1970.62 2016.62 1963.67