BVB
Bán 3.269
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 3.309

Giao dịch Borussia Dortmund - biểu đồ giá BVB

Bán 3.269
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 3.309
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BVB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 3.269 0.048 1.49% 3.221 3.271 3.221
Sep 29, 2022 3.223 -0.040 -1.23% 3.263 3.299 3.205
Sep 28, 2022 3.277 -0.006 -0.18% 3.283 3.339 3.245
Sep 27, 2022 3.317 0.102 3.17% 3.215 3.353 3.197
Sep 26, 2022 3.170 0.128 4.21% 3.042 3.207 3.000
Sep 23, 2022 3.016 -0.480 -13.73% 3.496 3.496 2.956
Sep 22, 2022 3.552 -0.080 -2.20% 3.632 3.632 3.504
Sep 21, 2022 3.576 0.032 0.90% 3.544 3.622 3.542
Sep 20, 2022 3.648 0.022 0.61% 3.626 3.672 3.602
Sep 19, 2022 3.630 0.022 0.61% 3.608 3.652 3.572
Sep 16, 2022 3.610 -0.008 -0.22% 3.618 3.642 3.574
Sep 15, 2022 3.684 0.032 0.88% 3.652 3.726 3.648
Sep 14, 2022 3.624 -0.012 -0.33% 3.636 3.744 3.610
Sep 13, 2022 3.704 -0.083 -2.19% 3.787 3.787 3.686
Sep 12, 2022 3.767 0.012 0.32% 3.755 3.833 3.736
Sep 9, 2022 3.833 -0.056 -1.44% 3.889 3.911 3.809
Sep 8, 2022 3.877 0.048 1.25% 3.829 3.943 3.803
Sep 7, 2022 3.899 0.104 2.74% 3.795 3.907 3.793
Sep 6, 2022 3.793 0.022 0.58% 3.771 3.819 3.742
Sep 5, 2022 3.773 0.014 0.37% 3.759 3.787 3.704